חינוך נפרד ומעורב- עבודה סמינריונית

במסגרת לימודיי במכללת ליפשיץ כתבתי עבודה בנושא החינוך הנפרד והמעורב. ניסיתי לנתח את הגורמים למחלוקות בנושא ואת עמדתם של ראשי החינוך הדתי.
העבודה מצ"ב לעיונכם.
שלמה וכמן - shlomovac@hinuchm.k12.il

מבוא

אחת הסוגיות העקרוניות והיסודיות בחינוך הדתי ובחברה הדתית בכלל, בשנים האחרונות, היא שאלת החינוך הנפרד והמעורב. הנושא איננו חדש, אך הוא פושט ולובש צורות חדשות מעת לעת. קולות שונים נשמעים בשיח הציבורי בנושא, חלקם צורמים ותקיפים, אחרים מתונים יותר, אך בסופו של דבר השאלה המהותית היא- מהי דרך החינוך הראויה? כיצד החברה הדתית מעוניינת לגדל את חניכיה? מהו מעמדה של ההלכה אל מול מציאות חברתית משתנה?

 במסגרת עבודה זו איננו מתיימרים לתת תשובה לשאלה זו, וגם לא להקיף את הנושא כולו, שיכול לפרנס מחקרים שלמים בפני עצמם. עם זאת, ניסינו להציג כיוונים ומגמות שונות בדיון בנושא, ולברר את דעתם של אנשי חינוך ורוח בשאלת החינוך המעורב והנפרד.

 עיקר העבודה איננו הצד המחקרי של הנושא; כפי שיפורט בהמשך, לא ניתן להסתמך עליו לצורך עבודה זו. הכיוון העיקרי שנבדק הוא הכיוון האידאולוגי, ובו בחרנו בשלושה מוקדים מרכזיים: המוקד ההיסטורי, דהיינו התנהלות החינוך הדתי בעבר וגם ההתפתחות שחלה בנושא החינוך המעורב והנפרד מאז ימיו הראשונים של החמ"ד במדינת ישראל; המוקד האידאולוגי-הלכתי של הנושא; ולבסוף המוקד הרגשי-חינוכי.

אשמח לתגובות! (בתחתית העמוד)

Ċ
Shlomo V,
12 ביוני 2012, 2:03
Comments