גישור


גישור הינו דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים בהסכמה מחוץ ובמקביל להתדיינות בבית-משפט.

זהו תהליך בו הצדדים לסכסוך נעזרים מרצונם במגשר, כגורם שלישי נייטרלי, אשר יגשר ביניהם ויסייע להם להגיע לפתרון יצירתי ומוסכם שיכול לקבל תוקף של פסק-דין.

(הגישור משמש לפתרון ולמניעת סכסוכים קיימים, כהכנה או כחלק מתהליך משא ומתן, והוא מהווה דרך של חיים בשלום.)

שני התחומים בהם אני מציעה עצמי כמגשרת:

א. בתחום החינוך בו צברתי נסיון רב בתפקידי ניהול ופיקוח.

ב. בתחום התביעות הקטנות בו עסקתי במהלך ההתנסות המעשית בבית המשפט.

 
 

                                             

 

                                

                                                            
                                                          גישור ישראל 
 
 
                                       
                                                   סולחה - פורטל הגישור הישראלי      
Comments