Bliv annoncør på hjemmesiden, Skumsprøjt eller begge medier  

Hvorfor annoncer her ?

Holbæk Sejlklub har mange juniorer som lærer at sejle.

Ved at annoncere, er du økonomisk med til at støtte dette vigtige arbejde. Flere unge får derved kompetencer i at begå sig på vandet og får vigtigt kendskab til at fungere sammen med andre. 

Det giver sociale kompetencer, som er brugbare hele livet.

Gennem din annoncering, når du i kontakt til de godt 650 medlemmer i Holbæk Sejlklub. 
Forskellige sponsor muligheder

Du kan annoncere på hjemmesiden eller i bladet Skumsprøjt.

Eller begge steder.

Sejlklubbens blad, Skumsprøjt, udgives 11 gange om året. Skumsprøjt publiceres via hjemmesiden.

Vælger du hjemmesiden vil annoncen vises på mindst to steder.

Du vælger de annoncefarver og layout som passer dig.

Der er mulighed for at ændre annoncen i løbet af aftaleperioden.

Det giver flexibilitet.

Vi har ikke faste pladser, men placerer annoncerne hvor de passer ind.Kontakt den annonceansvarlige