Lidt om bladet

Bladet udkommer den første uge i hver måned (undtaget juli).

Da vores klubblad udkommer så ofte, som det gør, er det et vigtigt talerør for klubbens udvalg, når der arrangeres møder, sejladser, fester m.v.

Det er derfor yderst sjældent, det er nødvendigt for et udvalg at henvende sig til medlemmerne uden at kunne benytte vores klubblad.

Dermed får klubbens medlemmer gennem "Skumsprøjt" en glimrende indsigt i, hvad der foregår i de forskellige udvalg.

Herudover bruges "Skumsprøjt" også som handelsplads, når medlemmer skal købe eller sælge grej eller båd.

Alle henvendelser vedr. "Skumsprøjt" bedes rettet til bladets redaktion.Redaktør