חסרונות

  על אף המעלות הרבות שיש באינטרנט ישנם גם חסרונות שלא ניתן להתעלם מהן:
 מוסרי:  יש רבים הטוענים שהיות והאינטרנט הוא כלי פתוח המאפשר תכנים בלתי מוגבלים קיים חשש לחשיפה למסרים שאינן הולמים ולתחנים בלתי מוסריים וחינוכיים.
חברתי: היות והאי נטרנט מרתק אליו אנשים לזמן רב הוא גורם בעקיפין לאי פיתוח קשרים חברתיים נכונים ואמיתיים ואף עלול לגרום נזק ליחסים תוך משפחתיים.
לימוד: האינטרנט מונע מתלמידים וסטודנטים רבים חשיבה עצמית מאחר והכל נגיש בלחיצת כפתור..
 
 
          ליתרונות האינטרנט לחץ כאו
Comments