FIAT-FSM 126 Group2

Ex-Works Team / Equipe d'usine / Zespół fabryczny

Carousel imageCarousel imageCarousel image

The FSM-OBR Works Team (GB)

1974 marked the beginning of the FSM-OBR Works team. Engineer Zbigniew Klimeski as Team Manager & Jozef Zemanek as Chief Mechanic lead a team of the best specialist in each field.

They started to develop the 126 for Rallying & Racing . The results where spectacular. The cars evolved into all out Race & Rally Winners. Over a period of 14 years they won every National Polish Championship and stared in many international events.


Team timescale :

  • 126 Group 1 From ~ 1974 till 1980
  • 126 Group 2 From ~ 1978 till 1983
  • 126 Group A From ~ 1983 till 1988

L'équipe d'Usine FSM-OBR (FR)

1974 marque le début de l'équipe d'usine FSM-OBR avec l'ingénieur Zbigniew Klimeski en tant que chef d'équipe & Jozef Zemanek, mécanicien en chef, dirige une équipe des meilleurs spécialistes dans chaque domaines.

Ils ont commencé à développer la 126 pour le Rallye & le Circuit. Les résultats étaient spectaculaires. Les voitures sont devenues victorieuses tant en circuit qu'en rallye. En 14 ans, ils ont remporté tous les championnats nationaux Polonais et ont participé à de nombreux événements internationaux.

Chronologies groupes :

  • 126 Groupe 1 - 1974 à 1980
  • 126 Groupe 2 - 1978 à 1983
  • 126 Groupe A - 1983 à 1988

Zespół FSM-OBR Factory (PL)

Rok 1974 to początek zespołu fabrycznego FSM-OBR z inżynierem Zbigniewem Klimeskim jako kierownikiem zespołu, a Józef Zemanek, główny mechanik, kieruje zespołem najlepszych specjalistów w każdej dziedzinie.

Zaczęli opracowywać 126 dla Rally & the Circuit. Wyniki były spektakularne. Samochody odniosły zwycięstwo zarówno na torze, jak i podczas rajdu. W ciągu 14 lat wygrali wszystkie krajowe mistrzostwa Polski i brali udział w wielu międzynarodowych wydarzeniach.


Grupy czasowe:

  • 126 Grupa 1 - 1974– 1980
  • 126 Grupa 2 - 1978–1983
  • 126 Grupa A - 1983–1988

The 126Group2 Team

Jozef Zemanek : Chief Mechanic FSM-OBR Works Team 1974 to 1988

Wieslaw Cygan (1944-2012) : Rally & Race driver FSM-OBR Works Team 1975 to 1988

Andrzej Lubiak : Rally & Race driver FSM-OBR Works Team 1976 to 1985

Michal Kumiega & Sherif El Sakkaf : Co-founders.

L'équipe 126Group2

Jozef Zemanek : Chef mécanicien FSM-OBR Works Team 1974 à 1988

Wieslaw Cygan : Pilote de rallye et de course FSM-OBR Works Team 1975 à 1988

Andrzej Lubiak : Pilote Rallye et circuit FSM-OBR Works Team 1976 à 1985

Michal Kumiega & Sherif El Sakkaf : co-fondateurs.

Zespół 126Group2

Józef Zemanek: główny mechanik FSM-OBR Works Team 1974–1988

Wiesław Cygan: Kierowca rajdowy i wyścigowy FSM-OBR Works Team od 1975 do 1988

Andrzej Lubiak: Kierowca rajdowy i zespół robót FSM-OBR od 1976 do 1985

Michał Kumiega i Sherif El Sakkaf: współzałożyciele.

Why the 126 Group 2 ?

Unquestionably the most elaborate of the FSM-OBR Works developed cars. Our project has chosen to recreate the 126 Group 2 Works rally cars in every technical and esthetic detail. Our cars are constructed to FSM-OBR Works Team FIA Group 2, 1978, specifications, at our workshops in Bielsko Biala, Poland, with the historic base of the original FSM-OBR Works Team.

Pourquoi la 126 Groupe 2 ?

Incontestablement la plus élaborée des voitures développées par l'équipe d'usine FSM-OBR. Nous avons choisi de recréer les voitures de rallye 126 Groupe 2 d'usine dans les moindres détails techniques et esthétiques. Nos voitures sont construites selon les spécifications FIA Groupe 2 de la FSM-OBR d'usine de 1978, dans dans nos ateliers à Bielsko Biala, Pologne, avec l'équipe originale d'usine FSM-OBR.

Dlaczego 126 Grupa 2?

Niewątpliwie najbardziej rozbudowany samochód opracowany przez FSM-OBR Works. Nasz projekt postanowił odtworzyć samochody rajdowe 126 Group 2 Works pod każdym względem technicznym i estetycznym. Nasze samochody są konstruowane według specyfikacji FSM-OBR Works Team FIA Group 2, 1978, w naszych warsztatach w Bielsku Białej w Polsce, z historyczną bazą oryginalnego zespołu roboczego FSM-OBR.

Homage

Like their forefathers: Abarth, Giannini & Puch. The FSM-OBR 126 Works cars deserve their place in Fiats illustrious Rally & Racing history. The 126 was the last of the small Fiats, officially run by a Fiat Works Team.

Engineer Zbigniew Klimeski, Founder Manager of the FSM-OBR Works Team

Driver Wieslaw Cygan, Rally & Race driver FSM-OBR Works Team 1975 to 1988


Hommage

Comme leurs ancêtres: Abarth, Giannini & Puch. Les 126 FSM-OBR d'usine méritent une place dans l'illustre histoire des rallyes et des courses de Fiats. La 126 était la dernière des petites Fiats, officiellement dirigée par une équipe d'usine Fiat.

L'ingénieur Zbigniew Klimeski, manager fondateur de l'équipe d'usine FSM-OBR.

Le pilote Wieslaw Cygan, Pilote d'usine FSM-OBR de rallye, et de circuit, de 1975 à 1988.


Hołd

Podobnie jak ich przodkowie: Abarth, Giannini i Puch. Fabryka FSM-OBR 126 zasługuje na miejsce w znakomitej historii rajdów i wyścigów Fiata. 126 był ostatnim z małych Fiatów, oficjalnie zarządzanym przez zespół fabryczny Fiata.

Inżynier Zbigniew Klimeski, dyrektor założyciel zespołu fabrycznego FSM-OBR.

Pilot Wiesław Cygan, kierowca fabryki FSM-OBR do rajdu i obwodu, od 1975 do 1988 r.