ShenZY App‎ > ‎

zMahjong

Zhongyuan Mahjong has a new tool bar to control games now. See screenshots here.

Zhongyuan Mahjong 2 (Concentration) for iPhone/iPod/iPad  is released today (2011-08-03). See screenshots here.
Comments