ההר כערש האומה

רצועת ההר של ארץ ישראל כוללת את המרחב ההררי המשתרע לכל אורכה של הארץ, מגבול הלבנון ועד להרי אילת.

ההר היה זירת ההתרחשויות שהביאו לגיבוש עם ישראל החל מתקופת האבות (לפני 3500 שנה) ועד תקופת המשנה

והתלמוד (לפני 1500 שנה). 

בסדנה זו נסקור את שלבי היווצרות רצועת ההר והשפעתם על הצומח והחי ברצועה. נבדוק את הסיבות לאכלוס הרצוף

והצפוף יחסית של אזור ההר (ביחס לשאר אזורי הארץ), מאז ההתנחלות בני ישראל בסוף האלף השני לפני הספירה

ועד ימינו.

אנו מגדירים את ההר כ"ערש האומה" מכיוון ששורשי עם ישראל נטועים ברצועת ההר של ארץ ישראל.

לסיכום הסדנה, נבין ביחד כיצד האירועים שאירעו ברצועת ההר לאורך ההיסטוריה משפיעים על המתרחש באזורי יהודה

ושומרון ועלינו גם היום.