מש"צים

 
המטרה המרכזית של פעילויות השל"ח וידיעת הארץ היא הכרת הארץ ואהבת המולדת.

אהבה למולדת מספקת לבני הנוער את הכוח לעשייה והגשמה.

המש"צים, מובילי השל"ח הצעירים, מהווים את אחד מעמודי התווך של אותה פעילות ועשייה.

מסגרת המש"צים נועדה לגבש שכבה איכותית, משפיעה ומובילה בקרב הנוער.


המש"צים (תלמידים מחטיבת הביניים והחטיבה העליונה) פעילים בתוך בית הספר, בפעילויות חברתיות שונות, ובשדה - במסגרת פעילויות של"ח.

בפעילות המש"צים למען הכלל יש מן ההנהגה וכרוכים בה אתגר אישי ותרומה אישית, שהרי פעילות זו תורמת להתפתחותם,

לגיבוש זהותם ולמימושם העצמי. היא מחזקת את אמונתם בכוחם וביכולתם לפעול ולהצליח בעשייתם, הגורמת להם לסיפוק רב.


הפעילות בשדה, באופן מיוחד, מזמנת ליחיד ולקבוצה אתגרים ומצבים התובעים יכולת התמודדות נפשית וגופנית שיש בה

כדי לחזק את היחיד ולטפח את החברותא. היא תורמת לעיצוב דמותו של הפרט, ומזמנת מצבים לטיפוח רוח הצוות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית ורעות.

הכשרת המש"צים לשלביה השונים והתנסותם בתפקידי מנהיגות, יקנו לבוגרים מודעות, מעורבות, אחריות אישית וציבורית, מסירות ומחויבות ערכית לעמם, ארצם ומולדתם והם יתרמו מחילם לקהילה ולחברה, במסירות נחישות והתמדה, ובכך ישמשו דוגמה ומופת לחבריהם.


את פעילות המש"צים בקריית חינוך ניסויית "דרור" מנחים אבישג סגל וירון קרבצ'יק.


 
פעילות אשכול פרחי המש"צים (תלמידי שכבה ח') מתקיימת מדי שבוע בימי שני, בשעה 14:15.
מפגש חשיפה ראשון בתאריך 2.10.17 בשעה 14:15 באודיטוריום אלה, יש להרם לפני בקישור שנשלח ע"י המורים.
 מקורות מידע ואתרים בעלי עניין 

של"ח באתר מנהל חברה ונוער


מטלות וטפסים

כנס חנוכה תשע"ח

הכנס יתקיים בתאריכים 19-20.12.17 במדבר יהודה - פרטים והרשמה בקובץ המצורף

מועד סיום ההרשמה ביום חמישי  י"ב כסלו תשע"ח 30/11/17 בשעה 16:00 - לא יתאפשר רישום מאוחר

יש לשלם באתר אינטרנט את התשלום לכנס ולהעביר לאבישג סגל אישור הורים ו-30 ש"ח במוזמן עבור כלכלה משותפת.