צוות של"ח

מקשרת המקצוע - אבישג סגל

צוות המורים:

אבישג סגל                          054-6906644                       avishag@kdror.co.il

איתמר בירנבאום                   050-4052724

ירון קרבצ'יק                         058-6060670                      

גל מרגלית                           
ישיבת צוות של"ח מתקיימת בימי שני, בשעה 8:45, במרפ"ד.

החדר מנוהל על-ידי אבישג סגל  drorshelah@gmail.com