מבנה ארגוני

מקצוע של"ח וידיעת הארץ נלמד בקריית חינוך ניסויית "דרור" במשך שנתיים, בכיתות ח' ו-ט'.

 

תלמידי כיתות ח' לומדים שעתיים שבועיות:

מפגש שבועי אחד במחצית ראשונה ומפגש שבועי אחד במחצית שנייה.

בנוסף, יוצאים תלמידי השכבה לגיחת של"ח בת יומיים ולשני ימי שדה הקשורים לחומר הנלמד בכיתה.


תלמידי כיתות ט 'לומדים שעתיים שבועיות:

מפגש שבועי אחד במחצית ראשונה ומפגש שבועי אחד במחצית שנייה.

בנוסף, יוצאים תלמידי השכבה לשלושה ימי שדה הקשורים לחומר הנלמד בכיתה.