הערכה ומדידה

מחצית א'
בשכבה ח' יכללו מרכיבי ההערכה הבאים:
גיחת מיומנויות של"ח
סיור תל אביב בנושא סדנת נופאדם 

בשכבה ח' יכללו מרכיבי ההערכה הבאים: