Son site etkinliği

27 Mar 2014 05:49 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
27 Mar 2014 05:22 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
27 Ara 2013 01:41 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Сведения письменных источников города Шамкир (VII-XIII вв.)
27 Ara 2013 01:40 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: 1384-1404; Əmir Teymurun Şəki ölkəsinə hücumları
27 Ara 2013 01:39 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şəki Xan Qəbristanlığı (Veb-bələdçi)
27 Ara 2013 01:38 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Nuxa "Xan qəbristanlığı"ndakı başdaşəların kitabələri haqqında
27 Ara 2013 01:37 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: “Cahangüşa-yi xaqan-i sahibqiran" əsərində Şəki tarixinə dair məlumatlar
27 Ara 2013 01:37 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: “Cahangüşa-yi xaqan-i sahibqiran" əsərində Şəki tarixinə dair məlumatlar
27 Ara 2013 01:36 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
7 Ara 2013 11:08 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
7 Nis 2012 16:23 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Из переписки А. В. Суворова ( Rusiya arxivində (ЦГВИА СССР) Şəkiyə dair bir neçə tarixi sənəd)
5 Şub 2012 10:49 Ədalət TAHİRZADƏ. ŞƏKİNİN TARİXİ QAYNAQLARDA, Bakı, 2005 öğesi Aydın Məmmədov tarafından silindi
31 Oca 2012 13:09 Aydın Məmmədov, şunu oluşturdu: SHTQ1
30 Oca 2012 14:20 Aydın Məmmədov güncellendi SHTQ5.htm
30 Oca 2012 14:18 Aydın Məmmədov, Üst düzey içinden SHTQ5.htm ekini sildi
29 Oca 2012 21:13 Aydın Məmmədov güncellendi SHTQ5.htm
29 Oca 2012 21:10 Aydın Məmmədov, Üst düzey içinden SHTQ5.htm ekini sildi
29 Oca 2012 21:08 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
29 Oca 2012 21:07 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
29 Oca 2012 20:46 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
29 Oca 2012 18:03 Ədalət TAHİRZADƏ. ŞƏKİNİN TARİXİ QAYNAQLARDA, Bakı-2005 (2) öğesi Aydın Məmmədov tarafından silindi
29 Oca 2012 18:02 Ədalət TAHİRZADƏ. Şəkinin tarixi qaynaqlarda, Baki-2005 (1) öğesi Aydın Məmmədov tarafından silindi
29 Oca 2012 18:00 Ədalət TAHİRZADƏ. ŞƏKİNİN TARİXİ QAYNAQLARDA, Bakı-2005 (3) öğesi Aydın Məmmədov tarafından silindi
29 Oca 2012 17:58 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
29 Oca 2012 17:52 Aydın Məmmədov, SHTQ5.htm öğesini şuraya ekledi: Üst düzey

daha eski | daha yeni