"Qoy ədalət zəfər çalsIn!" Heydər Əliyev.

ŞƏKİNİN SƏSİ

MÜSTƏQİL İCTİMAİ-SİYASİ QƏZET

http://shekininsesi.googlepages.com/

15 İYUN 1993-CÜ İLDƏN ÇIXIR

26 sentyabr 2007-ci il

№ 19 -20 (408 -409) ŞƏKİ MƏZUNLARINDAN 352 NƏFƏRİ TƏLƏBƏ ADINI QAZANMIŞDIR

 

ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ MÜƏLLİMLƏRİN SENTYABR MÜŞAVİRƏSİNDƏ BU İL ALİ MƏKTƏBLƏRƏ DAXİL OLMUŞ ŞƏKİLİ TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞLƏR KEÇİRİLMİŞDİR

 

600-DƏN YUXARI BAL TOPLAYARAQ ÖLKƏNİN MÜXTƏLİF ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ DAXİL OLMUŞ HƏMYERLİLƏRİMİZ

 

TANINMIŞ JURNALİST MƏHYƏDDİN ABBASOVUNİKİ NƏVƏSİAYSEL ANAR  ƏN YÜKSƏK BALLA UNİVERSİTET TƏLƏBƏSİ ADINA LAYİQ GÖRÜLMÜŞLƏR

 

 

MİLLİ QƏHRƏMAN  ÇİNGİZ MUSTAFAYEVİN AD GÜNÜ ONUN ANA YURDU ŞƏKİDƏ GENİŞ QEYD EDİLMİŞDİR

 

ÇİNGİZ MUSTAFAYEVİN UŞAQLIQ, YENİYETMƏ İLLƏRİNİ İGİDLİKLƏRLƏ DOLU DÖYÜŞ YOLUNU ƏKS ETDİRƏN FİLM NÜMAYİŞ ETDİRİLDİ KONSERT VERİLDİ

 


 

Vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üzrə E L A N

 

CUMA XAMOY OĞLU MUSTAFAYEV ŞƏKİ REGİONAL ENERJİ TƏCHİZATI MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİN BAŞ DİREKTORU TƏYİN EDİLMİŞDİR

 

TOMAS HAMMARBERQ FİKRƏT MƏMMƏDOVLA GÖRÜŞÜB

 

ŞƏKİLİ GƏNCLƏRİN YENİ DƏSTƏLƏRİ  VƏTƏNİN İŞĞAL OLUNMUŞ TORPAQLARINI AZAD ETMƏK ÜÇÜN ORDU SIRALARINA YOLA DÜŞÜRLƏR

 


 

NAZİM QULİYEVİ ONUN-BUNUNÜÇTÜNƏ  QALDIRAN KİM  OLMUŞDUR?!

 


QURTULUŞ SÜLEYMANLI  (Şeirlər) 


 

DÖVLƏT QNT-LƏRİN İNKİŞAFINDA  MARAQLIDIR

  

  
 

<<< Ana səhifə

 

 

""iPƏKÇİ"NİN YARADICI KOLLEKTİVİNƏ HAQQ-ƏDALƏT UĞRUNDA MÜBARİZIDƏ BÖYÜK UĞÜRLAR DİLƏYİRƏM!" hEYDƏR əLİYEV. 

ipəkçi

aZƏRBAYCAN iPƏKÇİLƏRİNİN AÇIQ TRİBUNASI

QƏZET 1933-CÜ İLDƏN ÇIXIR

26 Sentyabr 2007-Cİ İL

№19-20 (2237 - 2238)