2

"Qoy ədalət zəfər çalsIn!" Heydər Əliyev.

ŞƏKİNİN SƏSİ

mÜSTƏQİL İCTİMAİ-SİYASİ QƏZET

http://shekininsesi.googlepages.com/

15 İYUN 1993-CÜ İLDƏN ÇIXIR

29 avqust 2007-ci il

№ 17 -18 (406 -407)


 

""iPƏKÇİ"NİN YARADICI KOLLEKTİVİNƏ HAQQ-ƏDALƏT UĞRUNDA MÜBARİZIDƏ BÖYÜK UĞÜRLAR DİLƏYİRƏM!" hEYDƏR əLİYEV. 

ipəkçi

aZƏRBAYCAN iPƏKÇİLƏRİNİN AÇIQ TRİBUNASI

QƏZET 1933-CÜ İLDƏN ÇIXIR

29 AVQUST 2007-Cİ İL

№17-18 (2235 - 2236)


AZƏRBAYCANIN XOŞBƏXT GƏLƏCƏYİ İLHAM ƏLİYEVLƏ BAĞLIDIR. BUNU YAXŞI BAŞA DÜŞƏN XALQIMIZ NÖVBƏTİ PREZİDENT SEÇKİLƏRİNDƏ DƏ ÖZ SƏSİNİ AZƏRBAYCANIN İŞIQLI GƏLƏCƏYİNƏ – İLHAM ƏLİYEVƏ VERƏCƏKDİR…

 

AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ!

 

AzərTAc-ın DÜNYANIN BÜTÜN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNƏ ÜNVANLADIĞI XOŞ BİR XƏBƏR:

 

(«Şəkinin səsi»-«İpəkçi» qəzetlərinin növbəti prezident seçkiləri ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 200 nəfər oxucu arasında keçirdiyi rəy sorğusunun uğurlu nəticələri)

 

"İlham Əliyev Azərbaycana daha da böyük uğurlar qazandıracaq. Onun yenidən Prezident seçiləcəyinə heç bir şübhə yoxdur…"

Bu fikirlər 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri ilə bağlı Şəkidə nəşr olunan "Şəkinin səsi"-"İpəkçi" qəzetinin öz oxucuları arasında keçirdiyi rəy sorğusunda verilmiş cavabların ana xəttini təşkil etmişdir.

Qəzetin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Salis Məmmədov AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişdir ki, telefon vasitəsilə keçirilən sorğuda qəzetin Şəki-Balakən bölgəsi rayonlarında, eləcə də Naxçıvan, Sumqayıt və Bakı şəhərlərində, habelə Rusiya, Ukrayna, İran, Almaniya və Türkiyədə yaşayan, işləyən və təhsil alan 200 nəfər oxucusu iştirak etmişdir. Sorğunun nəticələrinə görə, respondentlərin 94 faizdən çoxu xalqımızın böyük etimadını qazanan, dünyanın ən gənc və bacarıqlı siyasətçisi kimi tanınan İlham Əliyevi yenidən Azərbaycan Prezidenti kürsüsündə görmək arzusunda olduğunu bildirmişdir.

Sorğuda iştirak edənlər ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin böyük tarixi xidmətləri sayəsində əldə edilmiş dövlət müstəqilliyimizin ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qorunaraq daha da möhkəmləndirilməsini, inkişaf etdirilməsini çox yüksək qiymətləndirmişdir. Və Azərbaycanı daha da güclü, qüdrətli və dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri arasında görmək istəyən hər bir soydaşımızı gələn il keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində daha fəal iştirak etməklə, Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə - İlham Əliyevə səs verməyə çağırmışlar.

 

Mustafa DADAŞOV,

Azər.TAc-ın müxbiri.

 

 

ŞƏKİDƏ DÖVLƏT PROQRAMI UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR

 

(Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində 2007-ci ilin birinci yarısının yekunlarını həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir)

 

Bu günlərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin iclas salonunda keçirilən müşavirədə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov bu ilin birinci yarısında rayonda görülmüş işlər barəsində hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Natiq ilk növbədə müşavirə iştirakçılarının diqqətini Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında ölkə başçısı İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrin danışıqsız olaraq yerinə yetirilməsi zəruriyyətinə yönəltmişdir.

Açıq fikir mübadiləsi şəraitində keçirilən müşavirədə Şəki Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Gülnaz Salamova, Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Firədun İbrahimov, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Şahin Babayev  və başqaları çıxış edərək 2007-ci ilin birinci yarısında Şəkidə görülmüş işlərdən, əldə olunan nailiyyətlərdən, yol verilmiş bəzi nöqsanların aradan qaldırılması yollarından və qarşıda duran əsas vəzifələrdən danışmışlar.

Bildirilmişdir ki, cari ilin birinci yarısında rayonda çox işlər görülmüş, sənaye məhsulları istehsalının həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, kənd təsərrüfatının yenidən qurulması istiqamətində müəyyən dönüş yaranmış, şəhərdə və rayonda quruculuq və abadlıq işlərində sürət artımı diqqəti daha çox cəlb etmiş, turizmi inkişaf etdirmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir və s.

İclasın işində Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının məsul işçisi Məhərrəm Quliyev iştirak etmişdir.

Müşavirənin sonunda Şəki ictimaiyyəti adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur.

 

"ŞƏKİNİN SƏSİ"

 

ŞƏKİDƏ DÖVLƏT PROQRAMI UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR

 

ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI NAZİM İBRAHİMOVUN «ŞƏKİNİN 2007-Cİ İLİN BİRİNCİ YARIMİLLİYİNİN SOSİAL-İQTİSADİ YEKUNLARINA DAİR»

 

M   Ə   R   U   Z   Ə   S   İ

 

(ixtisarla)

 

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Dəyərli qonaqlar!

Xanımlar və cənablar!

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yeniləşən Azərbaycan naminə müəyyən etdiyi kursun möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən müasir tələblərə uyğun, böyük enerji və uğurla irəliyə aparılması tutduğumuz yolun düzgünlüyünü bir daha sübut edir.

Məlumunuz olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə avqustun 1-də Prezident sarayında Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclası keçirilmişdir. İclasda giriş və yekun nitqi söyləyən dövlət başçımız ölkə üzrə əldə edilən sosial-iqtisadi uğurları, bu sahədə qorunub saxlanılan dinamik inkişafın mahiyyətini arqumentləşdirilmiş faktlarla qeyd etməklə yanaşı, hələ də mövcud olan problemlərimizi, onları doğuran obyektiv və subyektiv səbəbləri açıqlamış, hökumət üzvlərinə və digər icra strukturlarına göstəriş və tapşırıqlarını, dəyərli tövsiyələrini vermişdir.

2007-ci ilin ötən 6 ayı ölkə başçımızın iqtisadiyyatın inkişaf templərinin sürətləndirilməsi strategiyasının həyata keçirilməsi istiqamətində növbəti uğurlu mərhələ kimi səciyyələndirilə bilər. Bu dövrdə iqtisadi inkişafın sürətlənməsi, qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşması istiqamətində nəzərdə tutulan işlər müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmiş və beləliklə də, iqtisadi artım davamlı xarakter almışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan bu il də iqtisadi inkişafın tempinə görə nəinki bölgədə, bütün dünyada əldə etdiyi liderliyi qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuşdur.

Respublika üzrə ümumi daxili məhsul istehsalı 35%, sənaye istehsalı 35%, o cümlədən qeyri-neft sektorunda 20,6%, aqrar sahədə 5%, orta aylıq əmək haqqı 26,4%, əhalinin pul gəlirləri 37%, pullu xidmətlərin həcmi 32,5%, əhalinin banklardakı əmanətləri 69,4% artmışdır. Bu ilin fevral ayından büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqı 25-50% artırılmış, əmək pensiyalarının baza hissəsi və minimum əmək haqqı 50 manata çatdırılmış, orta aylıq əmək haqqı avqustun 1-nə 180 manat təşkil etmişdir.

Ölkənin investisiya mühiti yaxşılaşıb, bütün maliyyə mənbələri hesabına investisiya qoyuluşu 10,6% artmış, valyuta ehtiyatları 5,1 milyard dolları ötüb. Respublika üzrə 2003-cü ilin oktyabr ayından bu günə qədər 405 mini daimi olmaqla 572 min yeni iş yeri açılmışdır. Sevindirici haldır ki, bunların əksəriyyəti regionlardadır. 

Bakı - Tbilisi - Ceyhan əsas neft ixrac kəməri uğurla fəaliyyət göstərir, gələn ildən tam gücü ilə işləyəcəkdir. "Şahdəniz" yatağından çıxarılan təbii qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə ixracına başlanmışdır. Ölkəmiz neft və təbii qaz ixracatçısına çevrilmişdir. Qonşu Gürcüstan bazarının təxminən 70-75%-i Azərbaycan qazı ilə təmin olunur.

Bu il daha bir əlamətdar hadisə ilə də yaddaqalan olmuşdur. Fevral ayında Tbilisidə Azərbaycan, Gürcüstan prezidentləri və Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə dair üçtərəfli saziş imzalamışlar. Məhz bu tikinti üçün Azərbaycan Gürcüstan hökumətinə 200 milyon dollar həcmində kredit ayırmışdır. Hesabat dövründə həmçinin Neft Fondu tərəfindən maliyyələşən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisinə başlanmış və təməlqoyma mərasimində möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev iştirak etmişdir.

Müddət ərzində ölkə başçımız bir sıra ölkələrə rəsmi səfərlər etmiş, eyni zamanda müxtəlif ölkələrin dövlət başçılarını və digər rəsmilərini qəbul etmişdir. Aparılan bütün danışıqlarda möhtərəm Prezidentimiz dövlətimizin qüdrətlənməsi və xalqımızın firavan həyatı naminə səmərəli dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına nail olmaqla yanaşı, Azərbaycanın haqq səsinin dünya dövlətlərinə və xalqlarına çatdırılması üçün bütün imkanlardan istifadə etmiş, həmçinin Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində dövlətimizin mövqeyini  birmənalı şəkildə bəyan etmişdir. Bu mövqe isə artıq hamıya bəllidir: - Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və işğalçı qüvvələr işğal olunmuş torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır, etnik təmizləmədən əziyyət çəkmiş soydaşlarımız öz torpaqlarına qayıtmalıdır. Azərbaycan məhz bu istiqamətdə danışıqları davam etdirir.

Ermənistan isə hələ də konstruktivlikdən uzaqdır. Təəssüf ki, bir sıra ölkələrin, hətta Minsk qrupu həmsədrlərinin də bu istiqamətdə fəaliyyətində ikili standartlarla yanaşmaların davam etməsi Ermənistanın lazımi konstruktivlik göstərməsini ləngidən amillərdəndir. Düzdür, Dağlıq Qarabağda keçirilən qanunsuz referendumu və bu yaxınlarda keçirilən "qondarma seçkiləri" ABŞ, Rusiya, Fransa, Türkiyə, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, bütün ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar pislədilər. Amma bizim haqqımız var ki, BMT-nin üzvü olan bütün dövlətlərdən daha prinsipial mövqe gözləyək.

Təbii ki, Ermənistan gec-tez konstruktivlik nümayiş etdirməlidir. Çünki, bu dövlət artıq regionda həyata keçirilən bütün böyük layihələrdən kənarda qalmışdır. Belə davam edərsə, Ermənistan gələcəkdə də həyata keçiriləcək regional layihələrdən təcrid olunacaq. Çünki Cənubi Qafqazda Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan heç bir regional layihə baş tuta bilməz. Bunu Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və mövcud iqtisadi inkişaf tempi diktə edir.     

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Ölkə başçımızın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən quruculuq prosesində şəkililərin də öz payı vardır. Hesabat dövründə rayonumuzda faktiki qiymətlərlə 71 milyon 633 min manatlıq məhsul buraxılmışdır. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,3 % artıqdır. Faktiki qiymətlərlə məhsul buraxılışı sənayedə 18629,7 min manat, kənd təsərrüfatında 25496,3 min manat, tikintidə 7992,5 min manat, nəqliyyatda 2039,2 min manat, rabitədə 560,3 min manat, topdan və pərakəndə satış, avtomobillərin, motosikletlərin, məişət malları və şəxsi əşyaların təmiri 16915 min manat təşkil etmişdir. Buraxılmış məhsulun       18,0 %-i dövlət, 82,0 %-i isə qeyri-dövlət bölməsinin payına düşür. Adambaşına faktiki qiymətlərlə 426 manatlıq, yaxud 2006-cı ilin I rübü ilə müqayisədə 15,4 % çox məhsul buraxılmışdır. Əmtəə dövriyyəsi 57 milyon 339 min manat, əhaliyə göstərilən pulu xidmətlərin həcmi isə 9 milyon 741,5 min manat olmuşdur. Rayon üzrə orta aylıq əmək haqqı 103,8 manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28,2 manat çoxdur.  

"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın və digər tədbirlərin müvəffəqiyyətlə icrası nəticəsində hesabat dövründə 735 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 730-u daimidir. 1616 nəfər mövsümü, 1304 nəfər isə müvəqqəti işlərə cəlb edilmişdir. Ümumiyyətlə 2003-cü il oktyabrın 1-dən 2007-cı il iyul ayının 1-dək Şəkidə 15423 yeni iş yeri açılmışdır ki, onun da 5529-nu və ya 35,8 faizini daimi iş yerləri təşkil edir.

 

YERLİ BÜDCƏ:

 

Cari ilin I yarımilliyində yerli büdcənin mədaxili 8.200.379 manat proqnoza qarşı, faktiki olaraq 9.144.422 manat və ya 111,5 % icra edilmişdir ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 3.205.490  manat və ya 54,0 % çox olmuşdur. Şəki şəhərinin yerli gəlirləri isə 1.232.784 manat proqnoza qarşı, faktiki olaraq  2.176.927 manat və ya 176,6% yerinə yetirilməklə xəzinəyə 944043 manat çox vəsait daxil olmuşdur.

Hesabat dövründə Şəki şəhərinin büdcəsinin yerli xərcləri 8.588.872 manat proqnoza qarşı faktiki olaraq 7.587.608 manat və ya 88,3 % icra edilməklə, ötən ilin həmin dövrünə nisbətən 2.348.988 manat və ya 44,8 % çox olmuşdur.

Proqnozlaşdırılmış 9 növ vergi növündən 8-i artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş, keçən illərdə olduğu kimi dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı vergisi 70,2 % və yaxud 4030 manat kəsirlə icra olunmuşdur. 

Ümumilikdə müəyyən olunmuş proqnoz göstəricilərinə artıqlaması ilə əməl olunsa da, təəssüflər olsun ki, hələ də uçotdan yayınan, gizli sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, gəlirləri və işçilərinin sayı haqqında düzgün məlumat verməyən, gəlirlərini və işçilərinə ödənilən faktiki əmək haqqı məbləğini gizlədənlərə rast gəlinir ki, bu da dövlət büdcəsinə külli miqdarda ödəməmələrlə nəticələnir. 11 saylı ərazi vergilər idarəsi bu sahədə nəzarətini gücləndirməli, qanuna müvafiq tədbirləri həyata keçirməlidir. 

 

SƏNAYE:

 

Şəkinin sənayesi əsasən toxuculuq, tütün emalı, qida məhsulları istehsalı, elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi, eləcə də təbii qazın bölüşdürülməsi və suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması kimi sahələrlə təmsil olunur. Hazırda rayonda fəaliyyət göstərən 27 sənaye müəssisəsindən 21-i kiçik müəssisədir.

Hesabat dövründə rayonda fəaliyyət göstərmiş 3 səhmdar cəmiyyət tərəfindən 11520 min. manatlıq və ya ümumi rayon göstəricisinin 67,4 faizi qədər, kiçik müəssisələr tərəfindən isə 133,6 min. manatlıq və ya ümumi rayon göstəricisinin 1 faizi qədər, fiziki şəxslər tərəfindən 58,5 min. manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir. İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatına uyğun olaraq sənayenin emal bölməsində 12250 min. manatlıq, elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı bölməsində 6379,4 min. manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir.

"Şəki-İpək" ASC tərəfindən 2007-ci ilin I yarımilində rayon üzrə 15,9 ton xam ipək, 4 ton burulmuş ipək sap, 105,2 min kvadratmetr ipək parça, 66,1 kvadratmetr xalça, 1550 ədəd ipək şərf, 40000 ədəd ipək kəlağayı istehsal olunmuşdur. Çin Respublikasından 116 kq. barama qurdu toxumu gətirilərək respublikamızın 11 rayonunda paylanmış və 81 ton yaş barama tədarük edilmişdir. Bundan başqa Çin Respublikasından 50 kq. ting toxumu gətirilmiş və 7,5 hektar sahəyə səpilmiş, 2007-ci ildə səpilmiş toxumdan 1 milyon 500 min ədədinin, 2008-ci ildə isə 2 milyon 500 min ədədinin basdırılması nəzərdə tutulur. Bu il bağlara 250 min ədəd ting əkilmişdir. İlk dəfə olaraq müəssisə tərəfindən əkilmiş ting bağlarından istifadə edilmiş və həmin sahələrin yarpaqlarından 1400 kq. yaş barama tədarük edilmişdir.

Müəssisədə əsaslı və cari təmir işləri aparılmış, yeni texnologiyaların tətbiqi işi davam etdirilmişdir. Artıq İsveçrə istehsalı olan 1 milyon 380 min  avro dəyərində yeni avadanlıq gətirilərək illik istehsal gücü 1740 ton olan pambıq sap əyirmə sexinin quraşdırılmasına başlanmışdır. Həmçinin müəssisənin nəzdində Türkiyənin “Ekmasan” firmasının məhsulu olan, gündəlik 40 ton taxıl emalı gücə malik yeni un dəyirmanı quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir.

Hesabat dövründə "Kainat" MMC-yə 641987 avro dəyərində Avstriyanın “Şaller” firmasına məxsus  gündəlik 5 ton istehsal gücü olan yeni kolbasa sexinin avadanlıqları gətirilmiş, hazırda quraşdırma işləri həyata keçirilir və yaxın aylarda istehsala başlanacaqdır.

Özbəkistan Respublikasından 200 ton, İran İslam Respublikasından 100 ton quru barama alınması üçün kontrakt bağlanmış və hazırda tədarük edilir. Bu xammalla bütün il boyu işləmək mümkün olacaqdır.

Həmçinin müddət ərzində müəssisədə 80 min manatlıq tikinti – quraşdırma işləri görülmüşdür.

8,1 min manatlıq mebel məhsulları, Şəki Kərpic zavodunda isə 102 min. manatlıq kərpic istehsal edilmişdir. Hesabat dövründə sənaye sahələrinin demək olar ki, hamısının fəaliyyətində dinamizm saxlanılmış, həmçinin "Sehrli təndir" şirniyyat evi, Aşağı Göynük kəndində müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş parket sexi, S. Mümtaz küçəsində "Embawood" Mebel Firmasının Şəki filialı, "Röya" icarə müəssisəsinin nəzdində "Tərlan" mebel firması, "Vüsal-N" MMC mebel sexi, şəhərin müxtəlif ərazilərində plastik və alüminium materialdan qapı-pəncərə sexləri, S.Mümtaz küçəsində topdan satış mərkəzi yaradılmışdır. Şəki-Balakən şose yolu ilə Aşağı Göynük yolunun kəsişməsində və şəhərdə Axundov prospekti ilə N. Nərimanov küçəsinin kəsişməsində yeni, müasir yanacaqdoldurma məntəqələri inşa olunur.   

Cari ilin I yarımilliyində rayonun sənaye sahəsində çalışan işçilərin orta sayı 1965 nəfər olmaqla ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 164 nəfər və  ya 9,1% artmışdır.

 

ÖZƏLLƏŞMƏ PROSESİ:

 

Hesabat dövründə Şəki 5 saylı SMD-nin bazasında "Şəki Tikinti Quraşdırma" ASC, Şəki 4 saylı TTS-nin bazasında "Şəki İnşaat Xidmət" ASC yaradılmış, 10 kiçik müəssisə və obyekti, icarəyə verilmiş 8 qeyri-yaşayış sahəsi özəlləşdirilmiş, 7 kiçik müəssisə və obyekti keçirilən hərracla satılaraq özəlləşdirilmiş,  37527 manat özəlləşmə borcu, 7379 manat icarə borcu yığılmış və müvafiq hesaba köçürülmüşdür. 7 kiçik müəssisənin yerləşdiyi torpaq sahəsi mülkiyyətçiyə satılmış və bunun müqabilində 5000,23 manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. 1 özəlləşdirilən müəssisənin yerləşdiyi torpaq sahəsi icarəyə verilmişdir. Müddət ərzində 18 özəlləşən müəssisə və obyektin alıcılarına mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə verilmiş, yeni özəlləşən müəssisə və obyektlərlə alqı-satqı müqavilələri bağlanılmış və təhvil verilmişdir. 4 açıq səhmdar cəmiyyətin dövlətə məxsus səhmlərinə görə 400 manat dividentin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin olunmuşdur. 65 dövlət müəssisə və obyektinin daşınmaz dövlət əmlakının qeydiyyat vərəqələri qəbul edilmiş, qeydiyyat vərəqələrinin düzgün doldurulmasına nəzarət edilərək Komitənin Registr Şöbəsinə təqdim olunmuşdur.

Balans sahibləri məlum olmayan obyektlərin aşkar edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür. Birmərtəbəli ayrıca tikili (qeyri-yaşayış sahəsi) aşkar  olunmuş və dislokasiyaya götürülməsi üçün Komitəyə rəsmi müraciət edilmişdir.

Ölkə rəhbərinin yürütdüyü iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri də sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi və onlara dövlət qayğısının daim artırılması ilə bağlıdır. Xüsusilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının qəbul edilməsindən sonra ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti genişlənmiş, onlar üçün yeni imkanlar yaranmışdır. Möhtərəm Prezidentimizin məhz bu proqramın icrası ilə birbaşa yerlərdə tanış olmaq üçün regionlara səfərləri zamanı əhali ilə keçirilən görüşlərdə və digər tədbirlərdə sahibkarların fəaliyyəti, onların həyata keçirdikləri layihələr, problem, arzu və təklifləri ilə maraqlanır. Əbəs yerə deyildir ki, müşavirədəki nitqində də dövlət başçımızın bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmışdır. O, demişdir: "Özəl sektora bizim dəstəyimiz davam etməlidir, bütün dövlət qurumları sahibkarlığın inkişafında fəal iştirak etməlidir. Sahibkarlara verilən güzəştli kreditlər davam edəcəkdir. Artıq bir neçə ildir ki, bu kreditlər verilir, yəqin vaxt gəlib çatıb ki, o kreditlər qaytarılsın. Bu günə qədər sahibkarlığın inkişafı istiqamətində verilən kreditlərin həcmi, yəqin ki, 200 milyon manatdan çox olubdur. Əlbəttə, bu, dövlət tərəfindən sahibkarlara göstərilən böyük diqqətdir".

Bu istiqamətdə rayonumuzda müvafiq işlər görülmüşdür. Hesabat dövründə Şəki üzrə 48 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 7,1 milyon manat məbləğində kredit alınması ilə bağlı Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna müraciət daxil olmuş, 38 layihə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 4,1 milyon manat məbləğində vəsait alınması üçün müsbət rəy almış, lakin bu günə kimi Şəkidə fəaliyyət göstərən müvəkkil banklar və bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən heç bir sahibkara güzəştli kredit verilməmişdir. Bu istiqamətdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun bölgə nümayəndəsi, müvəkkil bank və bank olmayan kredit təşkilatları öz işlərində ciddi dönüş yaratmalıdırlar.   

Hesabat dövründə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində də zəruri tədbirlər həyata keçirilməsi davam etdirilmiş, may ayının 10-da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin Şəki-Zaqatala regional sektoru yaradılmışdır. Sektorun əməkdaşları tərəfindən 51 sahibkarlıq subyektində yoxlamalar aparılmış, 21 sahibkarlıq subyektində 69 sayda normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmayan, 32 sahibkarlıq subyektində 232 sayda saxlama müddəti keçmiş, 22 subyektdə 79 sayda mənşəyi məlum olmayan məhsullar müəyyənləşdirilərək satışdan çıxarılmışdır.

 

AQRAR SAHƏ:

 

Şəkinin aqrar sahəsində aparılan islahatların nəticəsində əmlak və torpaq payı alan vətəndaşlar bu sahənin inkişaf etdirilməsində xüsusi fəallıq göstərirlər. Torpaq mülkiyyətçiləri sərbəst qaydada mülkiyyətlərində olan torpaqlarda ilk növbədə öz ehtiyaclarını ödəmək və bazara uyğun məhsulları istehsal etməklə məşğul olurlar.

2007-ci ilin məhsulu üçün 2006-cı ilin payızlıq və cari ilin yazlıq bitkilərinin cəmi əkin sahəsi 57147 hektar olmuşdur ki, bunun da 49068 hektarını payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalılar, 1013 hektarını texniki bitkilər, 2353 hektarını kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri, 4713 hektarını      təşkil edir. 01 avqust 2007-ci il tarixə  47419 hektardan 110406 ton taxıl biçilmişdir, orta məhsuldarlıq 23,3 sentnerdir.

Avqustun 1-i tarixə olan məlumata əsasən yazlıq bitkilərdən kartof 6629 ton, 12688 ton tərəvəz 6077 ton bostan, 383 ton meyvə məhsulu toplanmışdır. Yazlıq bitkilərin məhsul toplanışı davam edir.

Rayonun kənd təsərrüfatında aparıcı sahələrdən biri də heyvandarlıqdır. 2007-ci ilin I yarımilliyində rayonun kənd təsərrüfatı müəssisələrində, ailə kəndli ev təsərrüfatlarında və fərdi sahibkarların təsərrüfatlarında (qaçqın və məcburi köçkün əhali ilə birlikdə) 80462 baş qaramal, o cümlədən 38602 baş inək və camış, 295570 baş qoyun-keçi, 40 baş donuz mövcud olmuşdur. 2006-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən qaramalın sayı 7691 baş, qoyun və keçilər isə 52230 baş artmışdır. Naxırda və sürüdə damazlıq işlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə ardıcıl tədbirlər görülür. 2 yeni suni mayalanma məntəqəsi yaradılmış, 1156 baş mal süni yolla mayalanmışdır. Orta Zəyzid kəndi ərazisində 600 başlıq iribuynuzlu heyvandarlıq (damazlıq) kompleksi yaradılır. Göynüklər ərazisində hər birinin 1000 baş qoyun-keçi tutumu olan 3 yeni özəl damazlıq təsərrüfatı təşkil olunub. Şəki rayonunun Qızılarx kəndi ərazisində donuzçuluq müəssisəsi yaradılmış, 400 min ABŞ dolları məbləğində müasir avadanlıq quraşdırılmış, bu ilin sentyabr ayında məhsul istehsalına başlanacağı nəzərdə tutulur.

Ev quşlarının sayı 3000 baş artırılaraq 270 min başa, 150 arı ailəsi artırılaraq 2600 arı ailəsinə çatdırılmışdır. Şəhərin S. Mümtaz küçəsinin qərbində 350 min başlıq quşçuluq müəssisəsi yaradılması məqsədilə avadanlıq gətirilmiş, hazırda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Həmçinin bu ərazidə müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək yemçilik müəssisəsi inşa edilir.

Hesabat dövründə rayon üzrə cəmi 3203 ton diri çəkidə ət, 20790 ton süd, 8568 min ədəd yumurta, 308 ton yun istehsal olunmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət 43 ton, süd 987 ton, yun 17 ton artmış, yumurta isə 338 min ədəd azalmışdır. İstehsal olunmuş ətin 99,9 faizi və ya 3202,7 tonu, südün 99,8 faizi və ya 20748 tonu, yunun 97,2% faizi və ya 300 tonu, yumurtanın isə hamısı əhali təsərrüfatlarının payına düşür.

 

TİKİNTİ  ÜZRƏ:

 

Şəki rayonu üzrə hesabat dövründə 2127,1 min manatlıq əsas fondlar istifadəyə verilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1429,3 min manat çoxdur. İstifadəyə verilmiş əsas fondların 1485,8 min manatı istehsal təyinatlıdır. Hesabat dövründə bütün maliyyə mənbələri hesabına cəmi 9513,6 min manat dəyərində əsas kapitala investisiyalar qoyulmuşdur. 2007-ci ildə rayonun iqtisadiyyatının inkişafına yönəldilmiş investisiyanın 5395,6 min manatı mərkəzləşdirilmiş, 4118 min manatı isə rayon təşkilatları və əhali üzrədir. Qoyulmuş investisiyanın həcmi əvvəlki illə müqayisədə 30,3 % artmışdır.

İqtisadiyyatın inkişafı üçün əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 84 faizi və 7992,5 min manatı tikinti quraşdırma işlərinə sərf edilmişdir.

Sel təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədilə hesabat dövründə Kiş çayında 600 m2, Şin çayında 200 m, Daşağıl çayında 400 m daş-beton bənd inşa edilmişdir. Kiş çayında mövcud olan daş-beton bəndlərdə 317 m3 həcmində təmir-bərpa işləri aparılmış, Küngüt çayında 140 m2 qabion bəndi, 800 m2 şax-daş bənd qurulmuşdur.

Hesabat dövründə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 24 mənzilli yaşayış evinin, Əlican çayından su kanalının çəkilişi, "Kainat" ASC-də yenidənqurma işləri, südçülük kompleksinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Əhalinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki şöbələri üçün yeni inzibati binaların, Axundov prospektində yerli telestudiya üçün binanın, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin kompüter terminalının, "Yeni Şəki Mənzil Tikinti Kooperativi" tərəfindən Bağbanlar küçəsi 12 ünvanında 9 mərtəbəli 37 mənzilli, "Kapital" Mənzil Tikinti Kooperativi tərəfindən şəhər stadionu ərazisində 6 mərtəbəli müasir yaşayış evlərinin, "Şəki Tikinti" Kooperativi tərəfindən Heydər Əliyev prospektində 9 mərtəbəli mehmanxananın və digər obyektlərin inşaası davam etdirilmiş, şəhər stadionu yaxınlığında daha bir yaşayış binasının özülü qoyulmuşdur.

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Ölkə başçısı müşavirədəki nitqində daha bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Bu da qanunsuz tikililər və onlara qarşı mübarizənin aparılması ilə bağlıdır. O, demişdir: "Qanunsuz tikililərə artıq son qoyulmalıdır, qanunsuz tikililər sökülməlidir. Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur, bu hüquqi dövlət bütün sahələri ehtiva edir və heç bir qanunsuz hərəkət olmamalıdır, o cümlədən torpaqların qanunsuz zəbt edilməsi, qanunsuz sərəncamların verilməsi, yaxud da ki, heç bir sənədi olmayan şirkətlər tərəfindən qanunsuz binaların tikintisi. Bu baxımdan həm şəhər icra hakimiyyəti, həm də, rayon icra hakimiyyəti başçıları fərdi məsuliyyət daşıyırlar. Çünki bir çox hallarda onların şifahi razılığı ilə bu işlər görülür. Buna son qoyulmalıdır. Bu, mənim axırıncı xəbərdarlığımdır. Nə Bakıda, nə də ölkəmizin başqa yerlərində heç bir qanunsuz bina tikilməməlidir və tikilməyəcəkdir. Kim bunu edəcəksə, o, öz cəzasını alacaqdır".

Təəssüf ki, belə hallar Şəkimizdə də mövcuddur. Bu işə məsul olan vəzifəli şəxslər öncə Şəkimizin memarlıq üslubuna xələl gətirən tikinti və bərpa işlərinin, qanunsuz tikinti və torpaq zəbt etmə hallarının qarşısının alınması istiqamətində təxirəsalınmaz, qəti tədbirlər həyata keçirilməli, qısa müddət ərzində belə tikililər sökülməlidir.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, şəhər təsərrüfatının müasir səviyyədə olması üçün ölkə rəhbərinin təşəbbüsü ilə rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları Avropanın aparıcı ölkələrinə, şəhərlərinə ezam edilmiş və orada ən müasir təcrübə ilə tanış olmuşlar. Mən də nümayəndə heyətinin tərkibində Belçikanın paytaxtında və digər şəhərlərində ezamiyyətdə oldum. Səfərdə gördüklərimin, Avropa şəhərsalma mədəniyyəti ilə tanışlığımın və orada keçirdiyim görüşlərin, apardığım danışıqların Şəkinin tarix-memarlıq üslubuna uyğun olaraq abadlaşdırılmasına xidmət edəcəyinə əminəm. Biz hamılıqla şəhərimizin tarix-memarlıq və mədəniyyət abidələrini qorumağa, yaşıllılqlarımızı mühafizə etməyə və daha da genişləndirməyə, şəhərimizi, kənd və qəsəbələrimizi təmiz sax- lamağa borcluyuq.       

 

POÇT VƏ RABİTƏ XİDMƏTİ:

 

Müddət ərzində ilk dəfə olaraq rayonda simsiz telefon şəbəkəsi SDMA istismara verilmişdir. Bu şəbəkə vasitəsilə həm şəhər, həm də şəhər ətrafı kəndlərin 1000 nəfər əhalisi bu xidmət növündən istifadə etmək imkanı əldə etmişdir. Abunəçilər mövcud stasionar elektron şəbəkədə olduğu kimi həm servis, həm də internet xidmətlərindən istifadə etmək imkanına malikdirlər. İlin əvvəlindən geniş zolaqlı rabitə xidmətlərindən istifadə edən abunəçilərin tələbatları nəzərə alınaraq ADSL avadanlıqlarının tutumu genişləndirilmişdir. Nəticədə abunəçilər eyni vaxtda həm sürətli internetdən, həm də telefon rabitəsindən istifadə edirlər. İnternet xidmətinə əhalinin artan marağı nəzərə alınaraq klub sayı 15-ə çatdırılmışdır. Şəki Telekommunikasiya Qovşağının daxili imkanları hesabına ümumi uzunluğu 35 km olan rabitə xətt şəbəkəsi yenidən işlənmişdir.

 Şəki Poçtamtı 8 şəhər və 30 kənd poçt şöbəsi vasitəsilə əhaliyə 30 adda poçt və digər xidmətlər göstərmişdir. Təqaüd və sosial pensiyaların ödənil- məsi sahəsində də ləngliyə yol verilməmiş, təlabat tam yerinə yetirilmişdir. Rayonun Köbər Zəyzid kəndində yeni poçt şöbəsi açılmışdır.

     

SOSİAL  SAHƏ:

 

2007-ci ilin I yarımilində DSMF-nun Şəki şəhər şöbəsinə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının toplanması büdcə təşkilatları üzrə 1521.0 min manat, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə 569.0 min manat - cəmi 1023.0 min manat proqnozlaşdırılmışdır.

Hesabat dövründə sığorta edənlərdən cəmi 2191.3 min manat, o cümlədən büdcə təşkilatlarından 1551.5 min manat vəsait toplanaraq proqnoz 102.0%, qeyri-büdcə təşki- latlarından isə 639.8 min manat toplanaraq proqnoz 112.4% icra olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22.12.2006-cı il tarixli 1847 saylı sərəncamı ilə 2007-ci ilin yanvar ayının 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 35 manatdan 40 manata, prezidentin 22 yanvar 2007-cı il tarixli fərmanı ilə fevral ayının 1-dən isə 50 manata qaldırılmışdır. Bundan əlavə Prezidentin 22 yanvar 2007-cı il tarixli digər Fərmanına uyğun olaraq 15312 nəfər pensiyaçının pensiyasının sığorta hissəsi 01.02.2007-ci il tarixdən 8.3 faiz artırılmışdır. Müddət ərzində 498 nəfər vətəndaşa yeni pensiya təyin edilmişdir. 2007-cı ilin I yarımilliyində əhaliyə pensiya və müavinətlərin ödənilməsi üçün ödəniş müəssisələrinə 9.476.071 manat vəsait köçürülmüşdür.         

Həmçinin pensiya və müavinətlərin vətəndaşlara vaxtında ödənilməsinin təmin olunması üçün təlabata uyğun olaraq vəsaitin ödəniş təşkilatlarına vaxtında köçürülməsini daim nəzarətdə saxlamalıdır. Şöbənin rəhbərliyi işində əsaslı dönüş yaratmalıdır.    

Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, ödəniş müəssisələri tərəfindən pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılmasında hələ də neqativ hallara yol verilir. Həmin müəssisələrin rəhbərləri ciddi nəticə çıxarmalı və neqativ halların aradan qaldırılması üçün təsirli tədbirləri həyata keçirməlidirlər. 

2007-ci ilin I yarımilliyində Şəki Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən müavinət, təqaüd və maddi yardımların ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən 1013,7 min manat vəsait daxil olmuş, 1016,7 min manat faktiki ödəniş aparılmışdır. Hesabat dövründə 900 ailənin 4044 üzvünə 60737 manat məbləğində ünvanlı sosial yardım təyin olunaraq ödənilmişdir. Rayon üzrə ünvanlı sosial yardımın orta məbləği 75 manat təşkil etmişdir.

Qeyd etmək istəyirəm ki, mərkəz tərəfindən əhali arasında maarifləndirmə işi zəif təşkil olunur, xüsusilə ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan vətəndaşlar mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən qəbul edilərkən onlara tam lazımi izahat işi aparılmır. Bu da vətəndaşların respublika və yerli müxtəlif dövlət orqanlarına lüzumsuz müraciətlərinə və yazışmalarına səbəb olur. Mərkəzin rəhbərliyi sözügedən istiqamətdə fəaliyyətini günün tələbləri səviyyəsində qurmalıdır. 

   

TƏHSİL SAHƏSİ ÜZRƏ:

 

Hesabat dövründə Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi və onun tabeliyində olan 100 ümumtəhsil məktəbi (72 orta, 23 əsas, 5 ibtidai), 6 məktəbdənkənar, 61 məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi tərəfindən müəyyən işlər görülmüşdür. Ümumtəhsil məktəblərinin 1891 sinif komplektində 29524 nəfər şagird təhsil almış, onların təlim-tərbiyəsi ilə 4495 nəfər müəllim məşğul olmuşdur. Məktəblilər arasında müxtəlif  mövzularda inşa və rəsm müsabiqələri keçirilmiş, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqət artırılaraq "Şahin", "Cəsurlar" hərbi-idman yarışları təşkil edilmişdir. Məktəblilərin asudə vaxtlarının təşkili, onların bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafı məktəbdənkənar müəssisələrdə təşkil olunmuş 446 qrupa 6329 nəfər şagird cəlb olunmuşdur. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin 151 qrupunda 2965 nəfər uşağın məktəbə hazırlanması işi davam etdirilmişdir.

Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, məktəblər 22,1 min manatlıq avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Artıq "Heydər Əliyev fondu" tərəfindən "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəblər" layihəsi çərçivəsində inşa olunan şəhər 1 saylı orta məktəbdə və Sarabski küçəsində 240 şagird yerlik məktəb binalarında son tamamlama işləri gedir, bu binalara yeni avadanlıqlar gətirilir.

 

SƏHİYYƏ SAHƏSİ ÜZRƏ:

 

Hesabat dövründə Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanası və onun nəzdində olan 75 müalicə profilaktika müəssisəsində 322 nəfər həkim, 1194 nəfər orta tibb işçisi tərəfindən əhaliyə səhiyyə xidməti göstərilmişdir. Səhiyyə müəssisələrinin stasionarlarında 1505 çarpayı yeri (bundan 325-i kənd xəstəxanalarında) vardır ki, bu da əhalinin hər on min nəfərinə çarpayı təminatının 90,2 %-ni təşkil edir. Müddət ərzində hər çarpayı 92,1 gün işləmişdir. Bir xəstənin orta yatması 22,6 gün təşkil etmişdir. Stasionarlarda 1143 doğum qeydə alınmış, ana ölümü olmamışdır. Əhaliyə göstərilən tibb xidmətinin səviyyəsi yüksəlmiş, yoluxucu xəstəliklər qarşı mübarizə tədbirləri gücləndirilmişdir. 1-16 yaşlı uşaqlar arasında vərəm xəstəliyinin profilaktikası məqsədilə 60000 doza tuberkulin materialı, 40000 ədəd şpris gətirilmiş və səhiyyə müəssisələri arasında sifarişə uyğun paylanmışdır. Bir məsələni vurğulamaq istərdim. Aparılmış müşahidələr və təhlillər göstərmişdir ki, müvafiq tədbirlər görülsə də cari ilin 6 ayında vərəmə yoluxanların və cinsi yolla yoluxan xəstəliklərin sayında müəyyən artım vardır. Mövcud vəziyyət bütün xəstəliklərə, xüsusilə yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizəni gücləndirməyi, əsaslı nəticə verən profiliaktik tədbirlərin, əhali arasında maarifləndirmə işinin genişləndirilməsini tələb edir. Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının, aidiyyəti dispanser və xəstəxanaların rəhbərləri bu istiqamətdə fəaliyyətlərini gücləndirməli, mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılmasını tə- min etməli, görülən tədbirlərin səmərəliliyini artırmalıdırlar.

Qaçqın və məcburi köçkünlərin kompakt yaşadıqları Çələbixan qəsəbəsi, Vərəzət kəndi, "Soyuqbulaq" və başqa ərazilərdəki səhiyyə məntəqələrinə ilk növbədə dərman pereparatları, peyvənd materialları verilmiş, müxtəlif qəbildən olan əlillərə, şəhid və itkin ailələrinə göstərilən tibb xidmətinin səviyyəsi yüksəlmişdir. MRX-nın travmatologiya şöbəsi əsaslı təmir olunmuşdur.

 

MƏDƏNİYYƏT SAHƏSİ ÜZRƏ:

 

          Hesabat dövründə Şəki əhalisinə şəhər mədəniyyət və turizm şöbəsinin nəzdində olan 173 mədəniyyət müəssisəsi xidmət göstərmişdir. Mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Səməd Vurğun adına şəhər mədəniyyət evində əsaslı təmir və bərpa işləri görülmüş, tamaşa zalı yeni oturacaqlarla təchiz edilmişdir. Artıq burada istənilən səviyyədə mədəni-kütləvi tədbir təşkil etmək üçün hər cür şərait vardır. Üzeyir Hacıbəyov adına şəhər mədəniyyət evi üçün yeni oturacaqlar sifariş edilmişdir. "Mədəni irsin qorunması" layihəsi çərçivəsində Qala divarları içərisində keçmiş kazarma binası bərpa edilərək "Sənətkarlar evi" kimi istifadəyə verilmişdir.
         Şəkidə turizm infrastrukturunun genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. İş adamları tərəfindən "Gələrsən-görərsən" qalası yerləşən ərazinin yaxınlığında "Gələrsən-görərsən" və "Şam bağı" istirahət - turizm mərkəzləri yaradılmış, şəhərin "Gəncəli" məhəlləsi ərazisində 3 mərtəbəli turizm-istirahət və mehmanxana mərkəzinin tikintisi tamamlanmaq üzrədir, Dağüstü park ərazisində isə daha bir gözəl turizm-istirahət və mehmanxana kompleksinin inşasına başlanmışdır. 

Turizmin inkişafı istiqamətində müəyyən işlər görülsə də şəhər mədəniyyət və turizm şöbəsinin, eləcə də aidiyyəti xidmət təşkilatlarının, turizm mərkəzlərinin fəaliyyətləri günün tələbləri səviyyəsində deyildir. Turistlərə xidmətin təşkili, onların daha zəngin proqramlarla əhatə olunması, maraqlı turların həyata keçirilməsi, turizm obyektlərinin standartlarının yüksəldilməsi istiqamətində işlər zəif aparılır. Həmçinin şəhərimizə səfər edən turistlərin uçotunun düzgün aparılmaması halları da mövcuddur. Aparılan müşahidələr bunu deməyə əsas verir. Şəhər mədəniyyət və turizm şöbəsi bu sahədə fəaliyyətini daha da gücləndirməlidir.     

Mövcud kriminal vəziyyətin və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin təhlili.

Bütün ölkədə olduğu kimi, Şəki şəhərində də kriminogen vəziyyət, dekriminallaşdırma sahəsində aparılan profilaktiki tədbirlər daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 2007-ci ilin ötən dövrü ərzində Şəkidə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması tam təmin edilmiş, ictimai rezonans doğuran hər hansı cinayət hadisəsi baş verməmişdir.

Hesabat dövründə 86 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 82-inin açılması təmin olunaraq açılma faizi 95,3 faiz təşkil etmişdir. Ötən ilin müvafiq dövründə isə törədilmiş cinayətlərin sayı 93 olmuş, onlardan 89-nun açılması təmin olunaraq açılma faizi 95,7 faiz təşkil etmişdir. Müqayisədən göründüyü kimi cinayətlərin ümumi sayı aşağı düşmüş, açılma faizi isə cüzi azalmışdır. Bu isə Şəkinin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən cinayətkarlığa qarşı aparılan mübarizədə qabaqlayıcı profilaktiki tədbirlərin lazımi səviyyədə olmasının və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qətiyyətli mövqe tutulmasının göstəricisidir.

Narkomaniya və bu bəladan doğan cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində bir çox işlər görülmüşdür. Narkotik xassəli bitkilərin əkilib becərilməsinin, yabanı bitməsinin, narkotik, psixotrop və digər bihuşedici maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizənin nəticəsi olaraq keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə belə halların sayı 1 fakt azalaraq 11 cinayət hadisəsi qeydə alınmışdır. Müsbət haldır ki, yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər tərəfindən cinayət hadisəsi törədilməsi faktı qeydə alınmamışdır.

Baş vermiş cinayətlərin 5-i (ümumi cinayətlərin 5,8 faizi) qadınlar tərəfindən törədilmişdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qadınlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı 4 fakt artmışdır. Bu isə narahatlıq doğuran haldır.

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" 17 iyun 1996-cı il tarixli, "Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında" 07 yanvar 1999-cu il tarixli, "Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında" 28 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanlarının tələblərinə ciddi əməl olunmuş, əsassız yoxlamalara yol verilməmişdir.

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, son vaxtlar bəzi şəxslər öz şəxsi maraqlarından çıxış edərək müxtəlif vasitələrlə Şəkinin hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salmağa cəhd edir, həmin orqanların ayrı-ayrı rəhbər işçilərinin ünvanına böhtanlar yağdırırlar. Bu məqsədlə sifarişli yazılar dərc etməyi özünə peşə etmiş bəzi qəzetlərin səhifələrindən istifadə olunur. Dövlət orqanlarına, onların vəzifəli şəxslərinə qarşı bu cür çirkin hərəkətlər yolverilməzdir, belə hallara qarşı kəskin mübarizə aparılmalıdır.

 2007-ci ilin 6 ayı ərzində iki çağırış üzrə Şəkidən 694 çağırışçı-gənc həqiqi hərbi xidmətə göndərilmiş, Azərbaycan Respublikası Hərbi Komissarlığı tərəfindən verilmiş tapşırıqlara tam əməl edilmişdir.

Müddət ərzində Şəki 1 və 2 saylı notariat kontorlarında 11.758 notariat hərəkətləri aparılmış və dövlət büdcəsinə 39648 manat vəsait köçürülmüşdür.

Şəki şəhər VVADQ şöbəsində 1348 doğum, 700 ölüm, 697 nikah, 68 boşanma, 8 övladlığa götürmə faktı dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 352 saylı, 19 yanvar 2006-cı il tarixli Fərmanına uyğun olaraq Şəki Apelyasiya Məhkəməsi və Şəki İqtisad Məhkəməsi yaradılmış və 16 iyul 2007-ci il tarixdə fəaliyyətə başlamışdır. Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin yaradılması onlarla mütəxəssisin işlə təmin edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda bölgədə yaşayan insanların öz hüquqlarını məhkəmə qaydasında müdafiə etməsini asanlaşdırmışdır.     

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Biz 2007-ci ilin I yarımilliyində ölkəmizdə, o cümlədən Şəkidə gö- rülən işlərə nəzər saldıq. Qarşıda çox sayda görüləcək işlər, həllini gözləyən problemlərimiz vardır. Azərbaycan Respublikası gündən-günə inkişaf edir və bu tərəqqinin davamlı, etibarlı olacağı artıq heç kəsdə şübhə oyatmır. Möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə əldə edilən uğurlar xalqımızın gələcəyə optimist baxışının əsas təminatçısıdır.

 Vacibdir ki, dövlətimiz və xalqımız üçün gərəkli olan bütün işlərin həyata keçirilməsinə, qəbul olunmuş proqramların müvəffəqiyyətlə icrasına, problemlərimizin vaxtında həllinə hamı böyük məsuliyyətlə, fəal vətəndaş mövqeyi ilə yanaşsın.

Biz dövlət başçımızı əmin etmək istəyirik ki, bundan sonra da Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi, xalqımızın sosial-rifah halının yaxşılaşması ilə əlaqədar qarşımıza qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün potensial imkanlarımızı səfərbər edəcək və var qüvvəmizlə çalışacağıq. Hamınıza uğurlar diləyirəm. 

Diqqətinizə görə sağ olun!

 

 

 

ArdI:   1   2


 

 

<<< Ana səhifə