ŞƏKİ ORTA MƏKTƏBLƏRİNİN REYTİNQ CƏDVƏLİ

(Cədvəl Şəki şəhər və rayon orta məktəblərinin

və orta məktəb profilli şəhər liseylərinin 2010-cu

il məzunlarının 2010-cu ildə ali məktəblərə qəbul

imtahanlarındakı nəticələrinə əsasən tərtib edilib) 

74 öğe gösteriliyor
Məktəbin, yaxud orta məktəb profilli liseyin adı, №-si2010-cu ildə məktəbi, yaxud orta məktəb profilli liseyi bitirənlərın sayı (cəmi: 2034) 2010-cu ildə atestat alanların sayı (cəmi: 1690)2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ali məktəbə qəbul imtahanında içtirak edənlərin sayı (cəmi: 1154 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişsiz əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunanların sayı (cəmi: 157 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişli əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunanların sayı (cəmi:195 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişsiz əsaslarla özəl ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 15 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişli əsaslarla özəl ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 19 nəfər) Xüsusi təyinatlı və TQDK-nın keçirdiyi imtahanların nəticələrini nəzərə alan xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olanlar:2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 396 nəfər)
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Sırala 
 
Məktəbin, yaxud orta məktəb profilli liseyin adı, №-si2010-cu ildə məktəbi, yaxud orta məktəb profilli liseyi bitirənlərın sayı (cəmi: 2034) 2010-cu ildə atestat alanların sayı (cəmi: 1690)2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ali məktəbə qəbul imtahanında içtirak edənlərin sayı (cəmi: 1154 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişsiz əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunanların sayı (cəmi: 157 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişli əsaslarla, dövlət ali məktəblərinə qəbul olunanların sayı (cəmi:195 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişsiz əsaslarla özəl ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 15 nəfər) 2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ödənişli əsaslarla özəl ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 19 nəfər) Xüsusi təyinatlı və TQDK-nın keçirdiyi imtahanların nəticələrini nəzərə alan xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olanlar:2010-cu il məzunlarından 2010-cu ildə ali məktəblərə qəbul olunanların sayı (cəmi: 396 nəfər)
Şəki şəhər 10 saylı orta məktəb 73 72 69  17 16 01 02  36  
Şəki şəhər 11 saylı orta məktəb 64 61 59  13 11 02 01 01 28  
Şəki şəhər 05 saylı orta məktəb 44 44 41  13 10 00 00 01 24 
Şəki şəhər Azərbaycan-Türkiyə özəl liseyi 36 36 34  11 04 02 02  19 
Şəki şəhər 08 saylı orta məktəb 72 71 62  04 10 01 02 01 18 
Şəki şəhər fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü lisey 45 44 44  11  06 01 00  18 
Şəki şəhər 18 saylı orta məktəbi 69 66 57  06 09 01 01  17 
Orta Zəyzid kənd 1 saylı orta məktəbi 37 35 23  07 03 00 01 01 12  
Şəki şəhər 03 saylı orta məktəb 33 28 20  06 05 01 00  12 
Baş Zəyzid kənd orta məktəbi 52 31 19  04 04 01 01 01 11  
Köndələn kənd orta məktəbi 47 38 29  03 06 00 00 01 10  
Şəki şəhər 14 saylı orta məktəb 20 20 17  03 05 00 01 01 10  
Oxud kənd orta məktəbi 53 50 30  02  05 00 02  09 
Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəbi 69 46 28 00 07 01 00 01 09  
Şəki şəhər 07 saylı orta məktəb 32 31 27  02 07 00 00  09  
Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbi 49 39 26  05 03 01 00  09 
Şəki şəhər 09 saylı orta məktəb 32 32 23 01 07 00 00  08 
Şəki şəhər 17 saylı orta məktəb 29 26 21  02 06 00 00  08 
Baş Küngüt kənd orta məktəbi 27 24 13  05 01 01 01  08 
Orta Zəyzid kənd 2 saylı orta məktəbi 30 29 22  04 03 00 00  07 
Böyük Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəbi 44 35 21  02 05 00 00  07 
Şəki şəhər 20 saylı orta məktəb 22 21 18  03 04 00 00  07  
Şəki şəhər 19 saylı orta məktəb 21 17 16  01 06 00 00  07 
Kiş kənd Heydər Əliyev adına 1 saylı orta məktəb (əvvəlki Şəki şəhər 6 saylı şəhər orta məktəbi) 54 31 17  03 02 00 00  05 
Vərəzət kənd orta məktəbi 32 21 14  03 01 00 00 01 05  
İnçə Zunud kənd orta məktəbi 29 27 11  01 04 00 00  05 
Bideyiz kənd orta məktəbi 25 22 10  02 01 01 01  05 
Kiçik Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəbi 47 36 23  00 03 00 01  04  
Qayabaşı kənd orta məktəbi 23 21 14  01 03 00 00  04 
Cumaykənd kənd orta məktəbi 46 27 11  02 02 00 00  04 
Turan qəsəbə orta məktəbi (əvvəlki M.Əsədov adına t/sovxoz orta məktəbi) 24 15 09  02 02 00 00  04 
Kiş kənd 4 saylı orta məktəbi 11 11 08 02 02 00 00  04 
Şəki şəhər 12 saylı orta məktəb 29 25 17  01 01 01 00  03  
Aşağı Layısqı kənd orta məktəbi 31 25 14  01 02 00 00  03 
Şəki şəhər 21 saylı Ə. Abdullayev adına orta məktəb 26 23 14  01 01 00 00 01 03  
Aşağı Göynük kənd orta məktəbi 18 13 08  02 01 00 00  03 
Baltalı kənd orta məktəbi 27 22 07  01 02 00 00  03 
Cəyirli kənd orta məktəbi 15 11 07  01 02 00 00  03 
Böyük Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəbi 40 33 21  00 01 00 01  02 
Baş Göynük kənd 2 saylı orta məktəbi 45 32 17  01 00 00 01  02  
Qoxmuq kənd orta məktəbi 37 29 14  01 01 00 00  02 
Köbər Zəyzid kənd orta məktəbi 12 11 09  00 02 00 00  02 
Biləcik kənd 1 saylı orta məktəbi 30 20 08  01 01 00 00  02 
Şəki şəhər 01 saylı orta məktəb 16 15 08  01  01  00 00  02  
Şəki şəhər 06 saylı orta məktəb 15 11 08  00 02 00 00  02 
Sarıca kənd orta məktəbi 06 06 06  01 01 00 00  02 
Şəki şəhər 04 saylı orta məktəb 10 07 06  01 01 00 00  02 
Şin kənd orta məktəbi 28 18 06  00 02 00 00  02 
Çayqaraqoyunlu kənd orta məktəbi 22 09 05  02 00 00 00  02 
Aşağı Küngüt kənd orta məktəbi 10 07 05  00 02 00 00  02 
Bolludərə kənd orta məktəbi 04 04 03 00 02 00 00  02 
Aydınbulaq kənd orta məktəbi 19 19 14  00 01 00 00  01 
Çələbi xan qəsəbə orta məktəbi (əvvəlki 11 N-li dəmiryolu orta məktəbi) 16 12 10  00 00 00 01  01 
Çələbi xan köçkün qəsəbə orta məktəbi 23 14 10 00 01 00 00  01 
Oraban kənd orta məktəbi 29 24 07 01 00 00 00  01 
Baş Layısqı kənd orta məktəbi 23 13 06  00 01 00 00  01 
Çeşməli kənd orta məktəbi (əvvəlki meyvə tingliyi sovxozu orta məktəbi) 05 05 04 00 01 00 00  01 
Şəki şəhər 02 saylı orta məktəb 07 07 03  00 01 00 00  01 
Qudula kənd orta məktəbi 07 06 03  00 01 00 00  01 
Şəki şəhər ümumtəhsil İnternat orta məktəbi 04 03 01 00 01 00 00  01 
Şəki kənd orta məktəbi 34 27 18  00 00 00 00  00 
Qozlubulaq kənd orta məktəbi 13 13 09 00 00 00 00  00 
Biləcik kənd 2 saylı orta məktəbi 23 19 08 00 00 00 00  00 
Cəfərabad kənd orta məktəbi 20 17 08  00 00 00 00  00 
Qumux kənd orta məktəbi 11 10 07 00 00 00 00  00 
Şorsu kənd orta məktəbi 15 15 06  00 00 00 00  00 
Kiş kənd 2 saylı orta məktəbi (əvvəlki Şəki şəhər 16 saylı orta məktəbi) 11 09 06 00 00 00 00  00 
Suçma kənd orta məktəbi 15 14 06  00 00 00 00  00 
Daşüz kənd orta məktəbi (əvvəlki Daşüz sovxoz kənd orta məktəbi) 12 11 03  00 00 00 00  00 
İbrahimkənd kənd orta məktəbi 07 07 02 00 00 00 00  00 
Dərəcənnət kənd orta məktəbi 09 05 01 00 00 00 00  00 
Baş Şabalıd kənd orta məktəbi 06 04 01 00 00 00 00  00 
Qaratorpaq kənd orta məktəbi 05 02 01 00 00 00 00  00 
Cunud kənd orta məktəbi 08 06 01 00 00 00 00  00 
74 öğe gösteriliyor
Comments