תובנות התלמידים בעקבות הפעילות

*כדי לצפות, יש ללחוץ על התמונה. 


Comments