Vì học sinh thân yêu!

                                                                                                                                        
Hãy làm những gì có thể
 
VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
 
của chúng ta.
  
Nguyễn Đặng Hoàng Duy, GV tiếng Anh, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu,
TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp