Home
शरद व्याख्यानमाला कारंजा गेल्या ५७ वर्षांपासून कारंजा येथे समाज प्रबोधनाचे काम करीत आहे.
गत वर्षांमधे अनेक चांगल्या वक्त्यांची व्याख्याने कारंजात झाली आहेत. त्यापैकी कांही डाउनलोड साठी
उपलब्ध आहेत ती   Classic Lectures  वर क्लिक केली तर आपल्याला मिळतील.
अजून माहीतीकरीता About Golden Jubilee in 2007  किंवा Sharad Vyakhyanmala 2011 Patrika
या लिंक वर क्लिक करा
.                                                   Ram Shewalkar at Golden Jubilee

                                                                 For More Golden Jubilee Photos visit url..

Also Visit               Sharad Vyakhyanmala 2017

                                     Sharad Vyakhyanmala 2016
                                    
                                     Sharad Vyakhyanmala 2015 
 
                                     Sharad Vyakhyanmala 2014 

                                     Sharad Vyakhyanmala 2013   

                                     Sharad Vyakhyanmala 2012

                                     Sharad Vyakhyanmala 2011

                                     SVM Karanja

Comments