agenda 2019

Januari  
 
 _______________________________________________________________________________________________
Februari
 
 _______________________________________________________________________________________________
Maart
 _______________________________________________________________________________________________
April                            
april                               De Zijlen                                                              tijdstip en datum volgt nog 
______________________________________________________________________________________________
Mei        

______________________________________________________________________________________________
Juni 
11 juni                             Steenhuis Niebert                                                 19.30 uur
22 juni                             Lidl/Prokkel Leek                                                   15.00 uur     
______________________________________________________________________________________________ 
Juli/Augustus
28 augustus                       Bommen berend Groningen                                    14.00 - 15.30
 
______________________________________________________________________________________________
September

______________________________________________________________________________________________
Oktober

______________________________________________________________________________________________
November 
  
______________________________________________________________________________________________ 
December______________________________________________________________________