רשימת קורסים ללמידה עצמית

שם הקורס
שם הפרק
נושא משימה
בודק מוסמך
12001
12002
בטיחות במשרד
35001
35002
בטיחות בעבודות מוסך
33001
33002
חיזוי תאונות
10001
10002
שגיאות אנוש בתכנון, באחזקה ובתפעול
10003
מתח נפשי כגורם לתאונות
10004
קבלת החלטות במצבים מורכבים
10005
היגיינה וניקיון
34001
34002
הדרכות והכשרות מקצועיות
36001
36002
גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS
19001
19002
היתר רעלים
19003
מבוא לתורת החשמל
17001
17002
בטיחות בחשמל
17003
17004
מחלות מקצוע
41001
41002
מיגון מכונות – מגינים והתקני התקלות
24001
24002
המלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה
26001
26002
ממסים אורגניים
31001
31002
מעליות
42001
42002
מקום מוקף
30001
30002
כתיבת נהלים
32001
32002
הטמעת נהלים בארגון
32003
שילוב נהלי בטיחות בנהלי איכות
32004
הערכת סיכונים
37001
37002
מה / אם
37003
37004
רשימות תיוג
37005
37006
ציוד ואביזרי הרמה
25001
עגורנאי גשר ושער
25002
25003
ציוד מגן אישי
40001
40002
נעלי בטיחות
40003
ריתוך וחיתוך בלהבת גז
38001
38002
בטיחות בעבודות ריתוך
38003
38004
שילוט וסימון
44001
44002
הסדרי תנועה
44003
תאורה
43001
43002
תכנית בטיחות וסקר סיכונים
39001
39002
תאורה
43001
43002
רעש
43003
43004
אוורור
43005
43006
אקלים
43007
43008
קרינה
43009
43010
 

Comments