מושגים

מציג 80 פריטים
שם המושג שאלהתשובה קישור לתשובה
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
שם המושג שאלהתשובה קישור לתשובה
בטיחות באש  בטיחות באש - מה עושים במקרה של חשד לדליפת גז?    
גיהות ובריאות תעסוקתית  באיזו תדירות יש לבצע בדיקות רפואיות לעובד העוסק בבנזן?   
גיהות ובריאות תעסוקתית  מהן העבודות או תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק?   
גיהות ובריאות תעסוקתית  האם קיים קשר בין מקום העבודה למחלות בקרב חברי המשפחה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post.html 
וועדות בטיחות:  מהי ועדת בטיחות? ועדה המורכבת מנציגי המעביד והעובדים (שווה בשווה) ומתפקידה לפעול בתחומי הבטיחות והגהות במקום העבודה, לדון בנושאי תאונות ולשפר את אמצעי הבטיחות הנדרשים במקום.  
וועדות בטיחות:  מהן החובות והסמכויות של ועדת הבטיחות ותדירות התכנסותה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_29.html 
חשמל וחשמל סטטי  מהן דרישות החוק והתקנים לביצוע בדיקת כושר פעולתו של מפסק מגן(מפסק פחת) הפועל על זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/003.html 
חשמל וחשמל סטטי האם נדרשת "בדיקה תרמוגרפית" ללוחות חשמל- מהי הבדיקה ומה חשיבותה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_87.html 
חשמל וחשמל סטטי  האם ניתן להתחשמל כשמתרחצים והבוילר דולק?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_47.html 
חשמל וחשמל סטטי  האם ניתן להשתמש בכבל מאריך באופן קבוע ו/או לעביר את הכבל דרך קיר משותף מחדר לחדר?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_91.html 
חשמל וחשמל סטטי  מי תדירות בדיקת הארקה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_23.html 
חשמל וחשמל סטטי  מהו רשיון חשמלאי מסוייג וכיצד ניתן לקבלו?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_11.html 
חשמל וחשמל סטטי  מהן סכנות החשמל סטטי והאם נכונה ה"שמועה" שאין להשתמש בטלפון סלולרי בעת התדלוק?   http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_67.html 
חשמל וחשמל סטטי  היכן מצויין בחוק כיצד יש לנעול ולשלט לוח חשמל או מפסק של מכונה שמבוצעת עליה תחזוקה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_42.html 
חשמל וחשמל סטטי  נכון לדצמבר 2009, מה התחדש בחוק ותקנות החשמל?   
חשמל וחשמל סטטי  מהי דרישת החוק לחיבור מבנה יביל או מכולה למקור מתח?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_25.html 
חשמל וחשמל סטטי  האם חשמלאי חייב לעבור הכשרה בעזרה ראשונה?   http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_48.html 
חשמל וחשמל סטטי  רוצה ללמוד עוד בנושא החשמל? קרא ולמד את קורס הכורסא שלנו?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_60.html 
מכונות ואביזרי הרמה  באילו פרקי זמן יש לבדוק אביזרי הרמה ע"י בודק מוסמך? כל 6 חודשים   
מכונות ואביזרי הרמה  מהו הגובה המותר של פיגום עצמאי?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_49.html 
מכונות ואביזרי הרמה  מהי חובת בדיקת הפיגום ע"י מנהל העבודה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_4.html 
מכונות ואביזרי הרמה:  איזה מינוי נדרש בכדי להפעיל מכונת הרמה שאינה מוגדרת כעגורן?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_12.html 
מכונות ואביזרי הרמה:  מה היא דרישת החוק לבדיקת אביזרי הרמה באתר בניה? בעבודות בנייה תדירות הבדיקה היא אחת ל-6 חדשים. הבדיקה תעשה על ידי בודק מוסמך. ביתר המקרים, נעשית הבדיקה אחת ל 14 חודש  
מכונות ואביזרי הרמה:  מי רשאי להפעיל במת עבודה ניידת (מכונת הרמה אחרת)?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_71.html 
מכונות ואביזרי הרמה:  מה אומר החוק לגבי מיגון מכונה בגלגלות הפעלת מעלית האם יש דרישות שונות?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_15.html 
מעבדות  איזה סוגי גלילי גז מותר להחזיק בתוך מבנה מעבדה?   
מקום מוקף  מהי ההגדרה של מקום מוקף?   
מלגזות  מי רשאי להפעיל מלגזה ומהם התנאים להפעלתה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_43.html 
עבודה בגובה  באיזה מצבים במשטח עבודה קבוע המותקן בגובה, סמוך לקיר, נדרש להתקין גידור?   
עבודה בגובה  מהם הדרישות וההמלצות העיקריות לגבי גידור? חובה להתקין גידור בכל משטח רצפה לעבודה או מעבר במקומות שמהם קיימת אפשרות של נפילה מגובה של 2 מטרים ויותר ,כאשר הנסיבות אינן מאפשרות התקנת גידור,יש להשתמש באמצעי הגנה אלטרנטיביים שיש בהם כדי לספק תנאים בטיחותיים בעבודה בגובה, כגון רשתות ויריעות בטיחות לבלימה בטוחה של נפילות,או ריתמות וחגורות בטיחות.  
עבודה בגובה  מי רשאי להרים אדם בסל הרמה באמצעות מלגזה? הרמת אדם בסל הרמה באמצעות מלגזה תבוצע על-ידי מפעיל מלגזה מורשה בעל ותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזה.  
עבודה בגובה  מי רשאי לבצע עבודות בגובה? כעקרון, רק עובד מוסמך שהוא בוגר, בריא וכשיר פיזיולוגית ונפשית, רשאי לבצע עבודה בגובה. במידה ויש חשש שהעובד אינו מסוגל לבצע עבודה בגובה, חובה למנוע ממנו את ביצוע העבודה. מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  מה השתנה בתחום הדרכת עובדים לעבודה בגובה עם פרסום התקנה החדשה? התקנה החדשה קובעת שכל עובד האמור לבצע עבודה בגובה, יקבל הדרכה מתאימה מדריך גובה מוסמך. בסיום ההדרכה העובדים והמדריכים יחתמו על אישור הדרכת עובד בגובה.  מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  האם ניתן לעבוד על סולם מתחת 2 מטר כאשר חסרים בו מספר שלבי דריכה? ללא קשר לגובה הסולם, קובעת התקנה שהמבצע יספק במקום העבודה סולמות ללא פגם, מחומר מתאים, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת, בממדים ובגבהים המתאימים למקום הצבתם. ולכן, חל איסור מוחלט להשתמש בסולם פגום ללא קשר לגובהו.  מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  האם עובד על סולם בגובה 5 מטר חייב באמצעי הגנה בפני נפילה? בוודאי, כל עבודה על סולם מעל 4.5 מטר מוגדרת כעבודה בגובה המחייבת שימוש בציוד מגן אישי מתאים.  מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  האם מי שעובד בתוך במות הרמה חייב להיות רתום? כל מי שעובד בתוך במת עבודה ניידת וכל מי שבמסגרת עבודתו גופו נוטה בזוית של 45 מעלות ומעלה – ועשוי ליפול לעומק של 2 מטר ומעלה – חייב להיות רתום. למעט, מי שעובד מעל במה ניידת בתוך מחסן לצורך סידור מדפים ובתנאי שרצפת המחסן ישרה ונקייה ממכשולים.  מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  האם זה נכון שמותר לעבוד על מטוס גבוה גם מעל 2 מטר?  עקרונית, זה נכון בחלקו. רק בחיל האוויר מותר לעבוד על מטוס לצורך הכנתו למשימה מבצעית ו/או אימונים בתנאי שהעבודה אינה מעל 3 מטר. מקור תקנה- חוק: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 
עבודה בגובה  האם בעבודה עם סולם, הגדרת התקנה שחלה על עבודה בגובה מיוחסת למיקום העובד על הסולם או לחילופין לגובה הסולם. למשל אם הסולם בגובה 3 מטרים ורגלי העובד מצויים על השלב השלישי (כמטר מעל פני הקרקע)?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/3.html 
פקודת בטיחות  מהו צו שיפור ?    
שירותים  האם המעסיק חייב להתקין שירותים במקום העבודה?  טחורים פרוסטאטה ובטיחות בעבודה  
אסבט  מה יש לעשות כאשר קיים צורך בתיקון גג אסבסט?  הנחיות הוועדה הטכנית לאבק מזיק בעניין עבודות בניה, פירוק והריסה של מוצרי אסבסט-צמנט במבנים אבסט  
אסבט  מהם אמצעי הטיפול ומניעה בלוחות אסבסט?    
חשמל וחשמל סטטי  מהן הדרישות והנחיות הבטיחות לעבודה על מיתקן חי? תקנות חדשות "עבודה במתקן חשמלי חי או בקרבתו"  המוסד לבטיחות ולגיהות  
תוכנית בטיחות  האם קיימת חובה להכין תוכנית בטיחות?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_46.html 
תוכנית בטיחות  על מי חלה חובת הכנת תוכנית בטיחות ומהו מועד הכנתה?   
ארגונומיה  ארגונומיה מהי?   http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_3.html 
בניה  מהן עבודות בניה ובניה הנדסית?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_81.html 
בניה  מהן דרישות בטיחות בעבודות חפירה בכביש/שטח - קווי חשמל?   
בניה  מהם רכיבי הגידור הנדרש בפיגומים ותפקידם?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_70.html 
בניה  מתי נדרש בונה פיגומים מקצועי? לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.  
בניה מהם הכישורים הדרושים למינוי מנהל עבודה בבנייה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_9.html 
בניה  מי רשאי לבדוק פיגום ובאיזו תדירות?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_64.html 
בניה  מהם אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בעת מעבר כלי רכב וציוד עבודה מתחת לקוי חשמל?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_17.html 
בניה  האם מנהל העבודה חייב להיות נוכח באופן קבוע באתר הבניה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_35.html 
גורמים מזיקים  מי מוגדר כעובד ברעש מזיק?   
התר רעלים  מהו התר רעלים, מי חייב בו וכיצד ניתן לקבלו?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_24.html 
חוק ארגון ופיקוח על העבודה:  לכמה שעות עבודה נוספות ניתן להשאיר נער עובד לאחר שמונה שעות עבודה?   
חוק ארגון ופיקוח על העבודה  למי יש לדווח על תאונת עבודה? בהתאם לסעיף 3 של פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945, יש לשלוח מיד למפקח עבודה איזורי בכל מקרה של תאונת עבודה שגרמה:  
מחסנים  מהו רוחב המעברים הדרושים במחסן?   
מחסנים  מהן הדרישות לאחסון חומרים מסוכנים?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_50.html 
ממונה בטיחות  מהו אישור כשרות ומי זכאי לקבלו?  אישור כשרות מעיד על כשרותו של בעל מקצוע כממונה בטיחות ומאפשר את מינויו במקום העבודה.- עמד בועדת הסמכה מטעם משרד התמ"ת, לאחר שסיים את לימודיו כממונה בטיחות, במוסד מוכר, השלים השתלמויות ענפיות, בהתאם לסוגי פעילותיו ועיסוקיו, למד מדי שנה, לפחות 8 ימי השתלמות במוסד מוכר ע"י משרד התמ"ת.  
ממונה בטיחות  מהו קורס ממוני בטיחות? קורס מוכר מטעם משרד התמ"ת להכשרת ממוני בטיחות לתפקידם, עפ"י תקנה העוסקת בממונים על בטיחות בעבודה. הקורס ניתן ע"י מוסדות הכשרה בעלי אישור לכך מטעם מפקח עבודה ראשי.אורך הקורס – 320 שעות לימוד. הקורס מחייב פרויקט גמר ועמידה בפני קבלה בפתיחת הקורס וועדת הסמכה בסיום הקורס.  
מממונה בטיחות  האם ממונה הבטיחות ברשת מזון חייב לעקוב אחרי תרגיל חרום בסניף כלשהו?חשוב לציין שקיים נוהל ברשת שמנהל הסניף הינו האחראי לביצוע נוהל חירום  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_26.html 
ממונה בטיחות  האם חובה להעסיק ממונה בטיחות במשרה מלאה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_92.html 
מסירת מידע   מי ראשי להדריך בנושאי בטיחות?  כל אדם ו/או גוף שקיבל הסמכה לכך מטעם מפקח עבודה ראשי.  
נאמן בטיחות  מי יכול להתמנות כנאמן בטיחות ?   http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_2.html 
נאמני בטיחות  מהו קורס נאמני בטיחות? קורס ללימודי נושאי בטיחות וגהות לעובדי ארגונים שונים, במטרה להכשירם ב"נאמני בטיחות" במקום עבודתם. הקורס ניתן ע"י מוסדות הכשרה בעלי אישור לכך מטעם מפקח עבודה ראשי. אורכו של הקורס יכול להשתנות לפי צרכי הלימוד ואוכלוסיית המטרה, אך מינימום הזמן הנדרש עפ"י נהלי משרד התמ"ת הינו 3 ימים (24 שעות לימוד).  
עגורנים  באילו פרקי זמן יש לבדוק עגורן שער ע"י בודק מוסמך? בזמן ההתקנה הראשונה, בכל 14 חודשים ולאחר תיקון רבתי.  
עגורנים  באילו פרקי זמן יש לבדוק עגורן גשר ע"י בודק מוסמך? בזמן ההתקנה הראשונה, בכל 14 חודשים ולאחר תיקון רבתי.  
עגורנים  באילו פרקי זמן יש לבדוק עגורן צריח ע"י בודק מוסמך? בזמן ההתקנה הראשונה, כל 6 חודשים ולאחר תיקון רבתי.  
עגורנים  מהו מרחק העבודה של זרוע עגורן מקווי חשמל? המרחק המזערי המותר בין זרוע העגורן לבין קווי חשמל הוא: - בקירבת קווי חשמל במתח עד 33000 וולט – 3.25 מטרים לפחות - בקירבת קווי חשמל במתח העולה על 33000 וולט – 5 מטרים לפחות.  
עגורנים  איזה הסמכה ובדיקות רפואיות נדרשות לעגורנאים?   http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post.html 
עגורנים  מי רשאי להפעיל עגורן?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post_4.html 
ציוד מגן אישי  כיצד ניתן לבחור נעלי בטיחות המתאימות לאופי העבודה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post_26.html?view=classic 
ציוד מגן אישי  מהיי נעל בטיחות נגד החלקה וכיצד ניתן לדעת שהיא מתאימה לתקן?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post_65.html?view=classic 
תאונות עבודה  שאלה: מי חוקר את תאונות העבודה במפעל?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post_77.html?view=classic 
תאונות עבודה  מהי הגדרת הביטוח הלאומי לתאונת עבודה ומחלת מקצוע?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/10/blog-post_63.html 
חשמל וחשמל סטטי  האם יש צורך בחשמלאי לצורך החלפת נורה?  http://shalhevetconcept.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_90.html 
בודקים מוסמכים  מי הוא בודק מוסמך?  מהנדס שהוכשר בקורס מיוחד לבדיקת מתקני לחץ ו/או מתקני ואביזרי הרמה, ועמד במבחני הסמכה של משרד התמ"ת. ל"בודק מוסמך" תעודה המעידה על כשרותו לשמש כבודק מוסמך.  
בודקים מוסמכים  מהו תסקיר?  תסקיר הינו דו"ח בדיקה אותו רושם בודק מוסמך בהקשר לתקינותו של מתקן לחץ ו/או מתקן ואביזרי הרמה, אותם בדק בתחום כשירותו.  
מציג 80 פריטים
Comments