דף הבית

יוזמת עיתון בית הספר בשפרירים ב' קיבלה בשנת תשע"ד (2013-14) ובשנת תשע"ה (2014-15) 

הכרה ותמיכה מהקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.

תשע"ח בשפרירונט

תשע"ז בשפרירונט

גיליון חודשים מאי- יוני 2016

מה קורה בשפרירים ב'?
הנהגה ירוקה

גיליון חודשים מרץ- אפריל 2016

גיליון חודש פברואר 2016

גיליון חודש ינואר 2016

גיליון חודש דצמבר 2015

גיליון חודש נובמבר 2015

גיליון חודשים ספטמבר- אוקטובר 2015