Welkom

Onze scholengemeenschap bestaat uit 5 gemeentelijke/stedelijke basisscholen, nl. de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen en de Stedelijke Basisschool van Leuven. De respectievelijke besturen sloten een samenwerkingsovereenkomst af onder de vorm van de 'Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'.

Schoolbesturen

 
3191  Boortmeerbeek
 
https://www.haacht.be
 3150  Haacht
 
 
3020  Herent
 
 
3140  Keerbergen
 
 

 3000  Leuven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Covid-19        code oranje

Onze scholen houden U via hun geëigende communicatiekanalen zo actueel als mogelijk op de hoogte

van de lokale uitwerking van deze maatregelen.


Vacantverklaringen  15  juni  2021

De éénmalige vacantverklaringen van juni 2021  (met benoemingsmogelijkheid op 1 juli 2021)  worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 juni 2021. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen juni 2021' ... 


Schooltoelagen  vanaf  2019-2020


Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt die toelage een onderdeel van het: 
    


 Stedelijk en Gemeentelijk Basisonderwijs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22336844/Identiteit%20van%20het%20gemeentelijk%20onderwijs-ovsg.pdf

https://sites.google.com/site/sgmiddenvlaamsbrabant/home/mission%20statement%20-%20foto.png.1379683151017.png
 

Agenda Scholengemeenschap    Jaarverslagen

In het jaarverslag 2018 wordt een overzicht gegeven van de werking van de Scholengemeenschap tijdens dat boekjaar.
 
 


    Berichtenarchief
Contact SMVB

Directeur-Coördinator

Daniël Bogaerts

Administratieve zetel

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen

Correspondentieadres

Schoolstraat 22
2520 Ranst

Werkplek DirCo

Kempenlaan 16
3140 Keerbergen

Contactgegevens

0478 / 317 662
dirco@smvb.be