Data‎ > ‎3. Sedimentaire structuren‎ > ‎

a. Macrostructuren


Strandruggen


Strandruggen zijn brede asymmetrische zandbanken die zich evenwijdig met de kustlijn uitstrekken. De landzijde is over het algemeen steiler dan de zeezijde.

In het geval van het strand bij Zwarte Kiezel zijn er meestal twee strandruggen te zien bij laagwater. In de loop van een cyclus van doodtij naar springtij en onder kalme omstandigheden hebben ze de neiging op te schuiven naar de duinen. In de daarop volgende cyclus van springtij naar doodtij ligt de bovenste strandrug dikwijls droog en zo kan deze zand leveren voor de duinen.

Zwinnen


Een zwin is een langwerpige depressies die parallel met de kustlijn loopt tussen twee strandruggen. Bij laagwater wordt hierlangs het strand afgewaterd. Op het oppervlak komen veel golf- en stroomribbels voor.

Muien


De plaats waar een zwin door een strandrug breekt en uitmondt in een lager gelegen zwin of in de zee noemt men een mui. 

De doorbraak door de strandrug is vaak gemarkeerd door een kleine klif aan de buitenbocht van het zwin. Oorzaak hiervan is het snel stromend water waarin soms antidunes gevormd worden. De erosie door het snel stromend water veroorzaakt het afkalven van de klifjes waardoor de muibocht zich langzaam verlegt.  BermZeereep
Strandrug en zwin


Comments