Stasjonsbygningen                                                                                                 Blåstjert Tarsiger cyanurus 30/9 2013

Velkommen til Store Færder Ornitologiske Stasjon


Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) er en ideell forening som har som formål å være bindeledd mellom fugleinteresserte i alle aldre. Vi driver  med observasjon og ringmerking av fugler, informasjonsarbeid og opplæring overfor allmennheten, samt generelt naturvernarbeid. Stasjonen ble etablert i 1973, og har sin base på øya Store Færder, ytterst i Oslofjorden. Her har det vært drevet ornitologiske aktiviteter som ringmerking, sjøfuglovervåkning og trekkfuglregistreringer siden 1962. Store Færder er ca. 2 km lang og 600 m bred. Foruten en liten bu, som tidligere ble brukt som stasjonsbygning, er dagens stasjonsbygning og uthus de eneste bygningene på øya. Stasjonsbygningen er på ca 50 m², med innlagt vann, strøm og sengeplasser til 6. Stasjonen disponerer egen båt. 

Ringmerking, trekkfugl registreringer, sjøfugl
 
Store Færder Ornitologiske Stasjon trenger flere som kan være med å drifte stasjonen. Dette gjelder særlig personer med interesse for og kunnskap om ringmerking og fugler generelt. Store Færder Ornitologiske Stasjon framstår som innbydende og komfortabel, og danner et godt utgangspunkt for å drive ornitologiske aktiviteter. For medlemskap, booking og mer informasjon om stasjonen, velg fra fanene til venstre på siden.
Spottesanger Hippolais polyglotta 4/5-08

Svarthodesanger hunn
Sylvia melanocephala 23/5-16

Facebook
Undersider (3): Dagbok Facebook Gjenfunn