Reprezentace školyhttps://sites.google.com/site/sflgymnaziareckovice/reprezentace-skoly

Reprezentaci naší školy na florbalových turnajích ZŠ a SŠ zaštiťuje od sezony 2013/2014 Školní florbalová liga, jejíž vedení má v souvislosti s reprezentací školy na starosti úkony spočívající v účasti na losování turnajů, nominaci týmu, určení vedoucího výpravy a dalších záležitostí. Současně je na základě rozpisů školních florbalových turnajů ZŠ a SŠ upravován rozpis utkání Školní florbalové ligy, tak aby hráči a jejich týmy v ŠFL nebyli znevýhodněni reprezentací školy. V rámci reprezentace školy odjíždějí na některé florbalové turnaje také naši rozhodčí, kteří na takových akcích dosahují poměrně výrazných úspěchů.    TÝM:

    A-tým

    K-V

    K-IV

    K-III

    Dívky