GalvenāSFL projekta "ESAM KOPĀ" darba grupaGribi zināt, kā to dara? Pamēģini! Projekta "Esam kopā" ietvaros, Asares pamatskolā 16.novembrī bija dota iespēja pamēģināt radīt ko skaistu sirdij un praktiskam pielietojumam, kā arī kopā pavadīt pāris stundas,lai apgūtu lentīšu izšūšanu.IKT un video interešu grupas aktivitātes
Sākoties jaunajam mācību gadam, IKT un video interešu grupu apmeklē ievērojami vairāk dalībnieku. Tiek apgūtas vido filmēšanas iemaņas un video montāža.uz PC. Regulāri tiek izmantots Internets un visas tā piedāvātās iespējas.
Aktīvākie video amatieri ir Lauris Lambergs, Didzis Vītoliņš, Ilgonis Latvelis un Artūrs Ermansons.
26.septembrī skolā viesojās Aknīstes novada pašvaldības depuāti un šo pasākumu iemūžināja Lauris. Arī Aknīstes amatierteātra izrāde, kuru skatījāmies Asares kultūras namā 11.oktobrī, jau tiek montēta.

YouTube videoATPŪTAS VAKARS23.februārī Asares pamatskolā notika vietējās kopienas „Atpūtas vakars”. Projekta „Esam kopā” direktore atkārtoti informēja klātesošos par piedāvātajām aktivitātēm, budžetu un iecerēm.

Izvērtās aizraujošas sarunas par ciemata dzīvi un tālākās attīstības iespējām, skolas lomu vietējās kopienas saliedēšanā un aktivitāšu organizēšanā brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Jautrās spēlēs un rotaļās laiks paskrēja nemanot. Mūzikas ritmi tā vien sauca arī uzdejot. Tika baudīti līdzpaņemto „groziņu” gardumi.

Vakars ļāva kaut uz brīdi aizmirst saspringto ikdienas ritmu, deva iespēju vietējiem iedzīvotājiem satikties rotaļīgās noskaņās un piedāvāja izsapņot iespējamo ciemata nākotni.
Krāsu pēcpusdiena


21.marta pēcpusdienā  aktu zālē visus 5.- 9.klašu skolēnus gaidīja „Krāsu māmuliņa” koši raibā tērpā. Dalībnieki ieradās katrs savas izvēlētās krāsas apģērbā, ko bija papildinājuši pat ar atbilstošiem aksesuāriem.

Skanot I.Ziedoņa „Krāsaino pasaku” vārdiem, katrs dalībnieks prezentēja savu tērpu. „Krāsu bērni” un citi klātesošie noklausījās vadītājas stāstījumu par to, kas ir krāsas un kā tiek veikta krāsu terapija. Spēles dalībnieki iepazīstināja citus ar krāsu nozīmi un to ietekmi uz cilvēka organismu. (Austrumzemju medicīnas gudrības.) Pārrunu noslēgumā – kustību rotaļas, izspēlējot toņu un pustoņu veidošanās iespējas, meklējot siltos un aukstos toņus, uguns, zemes un pavasara krāsas, kā arī atklājot to, kura no visām ir tīkamākā.Pēc mielošanās un sarunām klasēs – spēles un rotaļas.

Literāri dramatiskās interešu grupas vadītāja Dace Dadeika

2013. gada 22. marts

SFL PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM Asares pamatskolas projekts ESAM KOPĀ

Asares pamatskola Ziemassvētkus gaidot

Konkursu mazo lauku skolu pārmaiņām – Sorosa fonds Latvija izsludina jau otro reizi ar cerību pilnu nosaukumu „Drošs turpinājums”. Arī šoreiz atbalstu ir saņēmis Aknīstes novada Asares pamatskolas izstrādātais projekts „Esam kopā”. Projekts turpinās iesāktās tradīcijas un aktivitātes.

Lai nodrošinātu plānotās aktivitātes, projekta ietvaros tiks veiktas iegādes. Projektā piesaistīto naudas līdzekļu summa ir 15000 EUR. Kas ir svarīgs šajā projektā? Svarīgs ir tas, ka projekta izstrādi atbalstīja Aknīstes novada pašvaldība. Pateicoties Asares pamatskolas personāla atbalstam tapa projekts „Esam kopā”. Projekta vadību uzņēmās Asares pamatskolas direktore Regīna Pudāne.

Asares pamatskolas kolektīvs


   


Kopš 2012.gada decembra mēneša Vietējās kopienas saglabāšanai un saliedēšanai Asares pamatskola īsteno Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” atbalstīto projektu „Esam kopā”. Informācija par SFL projekta„Esam kopā” aktivitātēm savlaicīgi tiks ievietota Aknīstes novada Interneta vietnē. Paziņojumi par lekcijām, praktiskajām nodarbībām un interešu grupu aktivitātēm tiks izvietoti sabiedrībai pieejamās vietās Ancenē un Asarē.
Projekta ietvaros skolā darbojas: Mūžizglītības lekciju cikls, Praktisko nodarbību cikls, Literāri dramatiskā interešu grupa, Sporta interešu grupa, 3.- 4.gadīgo bērnu interešu grupa, Kokapstrādes interešu grupa, IKT un video interešu grupa.
Aicinām Ancenes un Asares iedzīvotājus aktīvi iesaistīties skolas piedāvātajos pasākumos!
Esot kopā – iemācīsimies, apgūsim un uzzināsim vairāk!