Ιστορικό


Ο Σύλλογος Φυσιολατρών Ελληνικού ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό την: 

    -Σύσφιξη φιλικών δεσμών ανάμεσα  στα μέλη,

    -Την ανάπτυξη και διάδοση του εκδρομικού και φυσιολατρικού πνεύματος στο ευρύτερο κοινό,

    -Την διάδοση της ορειβασίας και χιονοδρομίας με την προσέλκυση νέων μελών,

    -Την συμβολή στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού στον τόπο μας,

    -Την γνωριμία  των ιστορικών μνημείων και των ωραίων τοπίων της χώρας μας καθώς και των

      άλλων χωρών,

    -Την πνευματική ανάπτυξη και την ψυχαγωγία των μελών μας,

    -Την ανάπτυξη αθλητικού πνεύματος,

    -Την αθλητική άσκηση των παιδιών μας καθώς και την διαφύλαξη του περιβάλοντος.