Επικοινωνία
 


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 6973795576 (Μαίρη).
Τα γραφεία του συλλόγου βρίσκονται επί της οδού Ελληνικό.
Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: sfe1985@gmail.com