Διοικητικό συμβούλιο
 

    Το νέο επταμελές Διοικητικό συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της Δευτέρα 14ης Δεκεμβρίου 2015 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 

Πρόεδρος - Δημητρακοπούλος Άλκης

Γενική Γραμματέας - Κωτίδης Ελευθέριος

Αντιπρόεδρος - Δουλγεράκη Κατερίνα

Ταμίας - Δημητρακοπούλου Μαίρη

Β' Γραμματέας- Καραβολας Ανδρέας

Τα μέλη: Κωστόπουλος Αλέκος

Τα μέλη- Αλεξοπούλου Ηλιάνα