1η συνάντηση, απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα (20/2/1012)

μπορείτε να βρείτε έξι απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από την 1η σεμιναριακή συνάντηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
ως υποσελίδες ή συνημμένα
 
με θέμα:

1. την επίδραση που έχει η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής

2. την ετυμολογία ως γνώση για τη γλώσσα

3. την ιδεολογική και την επιστημονική προσέγγιση των γλωσσικών θεμάτων

4. την προστακτική με αύξηση

5. την αρχαία ελληνική ως ξένη γλώσσα

6. την προέλευση των λέξεων, το παράδειγμα της αραχνοβοβίας

Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:07 π.μ.
Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:07 π.μ.
Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:07 π.μ.
Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:07 π.μ.
Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:07 π.μ.
Ċ
Σύλλογος Φιλολόγων ν. Δράμας,
11 Μαρ 2012, 8:08 π.μ.
Comments