ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΕΥΥΠ

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

O Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας κατάγεται από τη Μάνη.

 

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ως Υγιεινολόγος Μηχανικός και ως Προγραμματιστής Αναλυτής Η/Υ/ της Πληροφορικής.

 

Έχει εξειδίκευση και συνεργάζεται με διάφορες χώρες και φορείς της Ελλάδας για θέματα που αφορούν:  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ΑΓΓΛΙΑ), Περιβαλλοντική Χημεία (ΒΕΛΓΙΟ), οικοτοξολογικά (ΑΓΓΛΙΑ), Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (ΤΕΕ), τοξικολογία και επικίνδυνες χημικές ουσίες (ΑΓΓΛΙΑ), Αέρια ρύπανση με τοξικές ουσίες (ΑΘΗΝΑ), χλωρίωση και φθορίωση πόσιμου νερού (ΑΓΓΛΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ), αντιμετώπιση πυρηνικού ατυχήματος (ΒΕΛΓΙΟ – ΑΘΗΝΑ), Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Management (ΑΘΗΝΑ, ΙΔΕ), Διοίκηση για Διευθυντές Δημοσίου (ΑΘΗΝΑ,ΙΔΕ), κ.τ.λ.

 

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά ενώ έχει πλούσια διδακτική εμπειρία καθώς εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής και Επιστημονικός Συνεργάτης στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ενώ υπήρξε εισηγητής σε μια σειρά θεμάτων σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Είναι εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: σε θέματα περιβάλλοντος, ρύπανσης κ.α. ενώ συμμετέχει σε διάφορες διϋπουργικές ομάδες που αφορούν την: Εισαγωγή νέων χημικών ουσιών,  Περιβαλλοντικά θέματα – πόσιμο νερό, Αέρια απόβλητα και ραδιενέργεια , Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης , Ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες , Τρόφιμα, κ.α.

 

Συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίας για θέματα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης στις επιτροπές G.M.C και C.D.C. του ΝΑΤΟ απο το 1991.

 

Έχει να επιδείξει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και διετέλεσε Προϊστάμενος της Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Από το 2005 έως σήμερα ηγείται του Σώματος Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Comments