ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

Αίτιο

Ψείρες.

Κλινική εικόνα

Κνησμός. Στην εξέταση βρίσκονται κόνιδες (τα αυγά του εντόμου) προσκολλημένα στις τρίχες του εφηβαίου. Μερικές φορές προσβάλλονται και άλλες έντριχες θέσεις όπως τα φρύδια και οι μασχάλες.

Θεραπεία

Μαλαθείο.

Comments