Начало

Социални правила в отношенията

 • Социокултурни различия в правилата Непознаването на действието на социалните правила създава трудности особено в случая, когато сме изправени пред една изцяло непозната система от правила. Изискванията на етикета, уместността или неуместността на определени действия ...
  Публикувано от 25.02.2010 г., 6:10 ч.journal Psyche
 • Функции и съчетаване на правилата Правилата могат да имат не твърде ясни функции, а също и да се съчетават помежду си, изграждайки цялостни системи подобно на правилата на игрите. Въпреки това не бива да възприемаме ...
  Публикувано от 2.02.2010 г., 5:00 ч.Юлияна Шапкарова
Показани са 1 - 2 публикации от 6. Вижте още »

Човешкото общуване

 • Комуникативна култура Развитието на човешката култура и цивилизация е свързано с все по-дълбокото проникване в същността и закономерностите на природата и на човешките взаимоотношения. Това означава непрекъснато усложняване на човешкия интелект ...
  Публикувано от 12.06.2010 г., 6:18 ч.journal Psyche
 • Характеристики на речта като средства за успешна речева комуникация За да се усвоят уменията и прийомите на рефлексивното слушане са нужни специални тренировки. Рефлексивните разговори ще се водят по този начин разгърнато, някак тромаво, с външно-речеви уточнявания, перифразирания ...
  Публикувано от 3.06.2010 г., 6:49 ч.Юлияна Шапкарова
Показани са 1 - 2 публикации от 19. Вижте още »

Психология на любовта

 • Елементи на любовта Основните емоционални, интелектуални, психологически, нравствени, естетически и други елементи на любовта не са също предварително определени. Те се формират цялостно и пълно в процеса на възникването и развитието и. Не ...
  Публикувано от 25.02.2010 г., 5:55 ч.journal Psyche
 • Любовта - променлива, непрекъснато изменяща се величина От значение е да се посочи също, че броят на "мънистата", т.е. на отделните чувства, страсти и преживявания в любовта, чрез които съществува и се проявява любовта е, както ...
  Публикувано от 6.02.2010 г., 7:41 ч.journal Psyche
Показани са 1 - 2 публикации от 8. Вижте още »

Сексология

 • Полови смущения с психично обуславяне Хората с такива смущения рядко знаят причините за несполуките си. Те само изживяват болезнено половата си немощ или липсата на очакваните усещания (мъжът – липсата на ерекция, жената – липсата на влечение ...
  Публикувано от 12.11.2009 г., 5:05 ч.journal Psyche
Показани са 1 - 1 публикации от 2. Вижте още »

Психология

 • Центрирана към човека терапия Центрираната към човека терапия разглежда всеки човек като същество, което в процеса на своя живот е развило идеята за Аза и което вероятно точно или неточно отговаря на истинския Аз ...
  Публикувано от 12.11.2009 г., 5:02 ч.journal Psyche
Показани са 1 - 1 публикации от 2. Вижте още »