dia diem


Address: No. 1A, Da Tuong Lane, Da Tuong Street, Hà Nội

Tel: (04) 9 424 421

Hotline: 090 349 1868 – 090 349 3333

Website:

back to homepage

Menu

click here to write your comment for us

 

Trên đường Dã Tượng mọi người sẽ thấy duy nhất cái ngõ Dã Tượng to nhất đi thẳng vào đó là Set-up Cafe