Introduktion

GOOGLE DRIVE SOM LÄRPLATTFORM
https://sites.google.com/site/settomdrive

Robert Lindholm    &    Evi Kärpijoki
Lärare i Gymnasiet Grankulla samskola (skolans hemsida)  utanför Helsingfors

Vi skall berätta om hur vi jobbar med googles gratis molnverktyg i vardagen. 

Presentationen är gjord med Google sites. 

Vill ni göra anteckningar?
Testa att göra gemensamma anteckningar med google docs: