Од свих сила трења, она која највише успорава 
људски напредак је незнање. 
(Никола Тесла)

Пратећи постер пројекта осмислио је и израдио наш бивши ученик Вук Такимото


Шетња с Теслом крoз науку и уметност је заједнички пројекат Oсновне школе „Ђорђе Крстић“ и Центра „Тесла“. Пројекат за који се залажемо је експерименталног карактера. У њему ће ученици, кроз истраживање, коришћење интернета, игру, стваралаштво, интерактивну наставу и учење, на часовима одељењске заједнице и редовне наставе уз помоћ наставника и у сарадњи са члановима Центра Тесла, упознати значајне карактеристике личности Николе Тесле и његовог доприноса развоју науке и хуманог приступа решавању проблема који су значајни за човечанство. 

Наставници, стручни тимови и сарадници ОШ “Ђорђе Крстић” и представници Центра „Тесла“, примењиваће методе интерактивне наставе у раду са ученицима, у циљу развијања њихових мисаоних, истраживачких и креативних способности и потенцијала. Такође, школа и Центар „Тесла“ ће пратити и сумирати резултате овог пројекта. То ће омогућити да се провери у којој мери је оправдано очекивање Центра „Тесла“ да се у будућности и са другим школама договори о реализацији пројекта чији је циљ што ефикснији развој васпитно култивисаних, квалитетно образованих и креативно изражених потенцијала личности ученика.

<iframe width='852' height='479' scrolling='no' frameborder='0' style='border: none;' src='https://www.wevideo.com/embed/#173919320'></iframe>