Objectius

L'objectiu d'aquest grup de treball és aplicar un mètode de recerca al treball de l'aula per tal de generar  projectes, unitats didàctiques i activitats de caire competencial.
 Volem...   

Presentació SETMESTRES

 
  • reflexionar sobre la nostra pràctica.
  • animar a altres mestres a realitzar petits canvis en el seu treball diari.
  • enriquir el treball d'aula.
  • trobar una metodologia activa basada en la reflexió, el treball d'equip i el contrast de la feina compartida.


 

Estem creant una comunitat de pràctiques, en la que mestres compateixin de forma activa les seves experiències.


  Marcel Beteta, Montese Burgues, Juanjo Càrdenas, Antonia Dolcet, Encarna Lopez, Alba   Rodoreda, 

Lucia Rodriguez, Lidia Segura, i Lilian Vega  (curs 2014-15)