20.392 SETI: Mass-definitions + found perhaps connection 1,44 sunmass => 3139 (markpointer 1140), 62

Newsgroups:
    News:dk.politik
Subject: SETI: Mass-definitions +
        found perhaps connection 1,44 sunmass
        => 3139 (markpointer 1140), 62 -
    Re: 2018 uge 07 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 13 Feb 2018 12:28:26 +0100, GMT 11:28
20392 news:5a82cbde$0$708$14726298@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/encryption-key/1140/20-392
https://sites.google.com/site/setiv103/home/def/mass/20-392
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/LzS3t70eMhA/BEXC96f7AAAJ

___ quote begin ______________________________

[ ... cut 01 ... ]

I et SETI-program vil vi nok IKKE ku' tillade os at udtrykke os
så enkelt; eller rettere sagt *subjektivt*, fordi en modtager jo
INGEN forudsætninger har for at forstå os.

Her i et SETI-program ville løsningen være at anvende masse på
noget *universiet*. Det ku' være en elektrons, en protons og en
neutrons masse. Forholdet mellem dem er *unik* (ligesom tilfældet
var mht. udvalgte isotopers DATA):

https://sites.google.com/site/etbible/home/background/mass/electron

     Elektron:
     9,10938356 × 10^−31 kg
     9,10938356e-31

     Proton:
     1,672621898 × 10^−27 kg
     1,672621898e-27

     Neutron:
     1,674927471 × 10^−27 kg
     1,674927471e-27

     =>

     Elektron:
     1

     Proton:
     1836,152674

     Neutron:
     1838,683661


     Kommentar:

     Men da det kan være ret svært at måle en elektrons vægt, KAN
     det være mere hensigstmæssigt at veje udfra protonen værdi:

     ______________________________________________

     =>

     Elektron:
     5,44617021 × 10^−4
     5,44617021e-4

     Proton:
     1

     Neutron:
     1,001378419


     Kommentar:

     Man kunne også udregne størrelsesforholdet udfra en neutrons
     masse, men det nok er meget lettere at veje en proton, da
     denne partikkel jo optræder i naturen som et *grundstof*
     (Hydrogen, Brint, H), som gasarten/molekylet H2.


Herefter kan man på angive et objekts masse udfra allerede kendte
*universielle* værdier:

     Elektron:
     5,44617021 × 10^−4

     Proton:
     1

     Neutron:
     1,001378419

     ________________

     Jorden:
     (5,97237 × 10^24 kg) / (1,672621898 × 10^−27 kg)
     5,97237e+24 / 1,674927471e-27
     =
     3,5657484299509706948976299881823e+51
     3,565748429950970694897629988e+51
     3,56575 x 10^51

     Solen:
     (1.98855 × 10^30 kg) / (1,672621898 × 10^−27 kg)
     1.98855e+30 / 1,674927471e-27
     =
     1,1872454386414443136206702051279e+62
     1,187245438641444313620670205e+62
     1,18725 x 10^62

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,44 x 1,1872454386414443136206702051279e+62
     =
     1,7096334316436798116137650953842e+62
     1,709633431643679811613765095e+62
     1,70963 x 10^62


Havde vi målt Supernova Type 1A udfra en elektrons vægt, da vil
resultatet blive:

     3,1391479970723389012944310343921e+65
     3,139147997072338901294431034e+65
     3,13915 x 10^65
     3139,15 x 10^62


Men lad os alligevel prøve at se, OM vi ikke kan komme lidt
videre med dekodningen, fordi ...

     17
     Præsten Azarja fulgte efter ham, ledsaget af firsindstyve af
     Herrens Præster, modige Mænd;

   80


80-tallet KUNNE faktisk godt minde os om potens-regning, idet der
tidligere er blevet sagt følgende:

https://sites.google.com/site/setiv103/home/extra/mathematical-signs/20-330

     Det er tænkeligt, at der OGSÅ er en definition på tallets
     størrelse (ligesom vi har det i fx. en co-processor. Se evt. ...
     https://en.wikipedia.org/wiki/Coprocessor

     Man kunne således definere tallet fx. på følgende måde:

          15
          6

        =
        15 * 10^6 = 15.000.000

     Og her repræsenterer så 6-tallet 10 gange sig selv 6 gange,
     altså en million

     Men man kunne også lade værdien 80 repræsentere tallet 1, og
     så bliver regnestykket:

          80 = 10^0 = 1
          81 = 10^1 = 10
          82 = 10^2 = 100
          83 = 10^3 = 1.000
          84 = 10^4 = 10.000
          85 = 10^5 = 100.000
          86 = 10^6 = 1.000.000

          15
          86

        =
        15 * 10^6 = 15.000.000


Vors førnævnte beregning vil da fx KUNNE se således ud:


     Elektron:
     5,44617021
     -4

     Proton:
     1
     0

     Neutron:
     1,001378419
     0

     ___________

     Jorden:
     3,56575
     51

     Solen:
     1,18725
     62

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,70963
     62

   Eller ...

     (Decimalt system 0-255)

     Elektron:
     5,44617021
     76

     Proton:
     1
     80

     Neutron:
     1,001378419
     80

     Jorden:
     3,56575
     131

     Solen:
     1,18725
     142

     Supernova Type 1A (1,44 solmasser):
     1,70963
     142

[ ... cut 01 ... ]

Comments