การปลูกผัก

การปลูกพืชผักสวนครัว 

     สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว เพราะในปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแค่ปี 2540ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 และคาดว่าจะคงยืดเยื้อออกไปอีก แม้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะได้ดำเนินความพยายามร่วมกันในการเร่งกอบกู้ภาววิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้สำเร็จ ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศความร่มมือที่จะบังเกิดผลดโดยทันทีนั้นคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายในระดับครอบครัว แนวทางหนึ่งคือ การปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

     ผักที่ประกอบในอาหารแต่ละชนิด ทำหน้าที่สองอย่าง คือ เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มากน้อยแล้วแต่อาหารแต่ชนิดของผัก หน้าที่ของผักอีกอย่างคือ เป็นเครื่องชูรสอาหาร เนื่องจากผักมีสีสันต่างๆหลากหลาย รวมทั้งรสและกลิ่นของผักต่างๆก็มีส่วนในการเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานมากขึ้นด้วย

     การปลูกผักไว้รับประทานนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโอกาศที่จะได้รับประทานรสชาติผักที่ใหม่และสด รวมทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สอดคล้องกับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน นแกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลินใจ มีส่วนให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัวที่สมาชิกภายในครอบครัวช่วยกันสร้างขึ้นมา นับเป็นการปลูกจิตสำนึกต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีค่ายิ่ง

Comments