És l'espai que conté les publicacions en format digital i d'accés obert. Són documents derivats de l'activitat docent, amb un punt de vista innovador i de recerca. Procedeixen del professorat, dels centres i de la comunitat educativa de la comarca del Segrià.

Els objectius del dipòsit són:
  • Difondre els documents elaborats i publicats pel Servei Educatiu i pels membres i centres de la comunitat docent de la comarca del Segrià.
  • Fer visibles i accessibles els documents generats fruit de l'activitat de recerca i innovació pedagògica de la comarca, preservant alhora la seva perdurabilitat.
  • Concentrar en un únic espai de cerca tots els materials o documents digitals publicats pel ia través del Servei Educatiu del Segrià.
  • Incentivar la creació de materials de recerca educativa en tots els seus àmbits i vessants, i facilitar la seva transferència a la resta de la comunitat docent.
El Dipòsit Digital està coordinat i aixoplugat pel Centre de Recursos Pedagògic del Segrià.

Les diferents publicacions digitals que aquest Servei Educatiu té disponibles en aquest espai, estan organitzades en dos grans grups:
  • Els materials didàctics: És un conjunt de treballs de caire pedagògic i didàctic,  sorgits de la dinàmica dels seminaris, dels grups de treball i d'iniciatives puntuals del professorat i dels centres de la nostra comarca. Són  propostes d'aula, materials de suport didàctic i materials de reflexió i aprofundiment pedagògic relacionats amb qualsevol dels àmbits educatius.
  • Les pràctiques educatives: És un conjunt d'experiències d'aula, del professorat i dels centres, de les quals ens en sentim especialment satisfets i que considerem que poden ser compartides i transferides a la pràctica docent en altres centres.
Dins de cada un d'aquests dos grans grups, els documents estan organitzats en nivells educatius, àmbits i data de publicació.

Identificació ISSN 2564-9051

Els successius documents digitals que apareguin en aquest dipòsit digital del Servei Educatiu del Segrià tenen la identificació ISSN amb el número: 2564-9051, que els atorga aquest espai com a publicació periòdica en forma de revista digital.

Drets d'autor

La major part dels documents d'aquest dipòsit estan subjectes a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels materials, sempre que es reconeguin el Servei Educatiu del Segrià i els autors de l'obra. Tant l'ús comercial i la possibilitat de generar obres derivades, com les condicions per fer-ho estan determinats per la llicència a la qual està subjecta cada matèria i, en el seu defecte, pel que estableix la llicència Creative Commons definida per a tot l'espai web de Publicacions Digitals del Servei Educatiu del Segrià.

Llicències utilitzades en el Dipòsit:


Explicació de les llicències