Anton Aubanell. Geometria, per visualitzar, experimentar, interpretar, raonar. Un repte!

Inscripció

DIA: 30/03/17
HORA: 17:40 - 19:00
TEMA: Geometria, per visualitzar, experimentar, interpretar, raonar. Un repte!
PONENT: Anton Aubanell

INSCRIPCIONS DOCENTS (amb usuari xtec)

TERMINI: Termini per fer la reserva de plaça: fins 28.3 2017. Confirmació de la inscripció a partir del dia 27 de març. (s'informarà via email)

L'aforament és limitat (250 persones). Criteris de priorització de la inscripció.
a) Persones de l'organització
b) Persones del seminari de PFZ "El treball de les matemàtiques. La geometria.
c) Professorat docent de centres educatius de la zona
d) Altres persones interessades, per ordre d'inscripció (data i hora).


AQUESTA ACTIVITAT NO TÉ CERTIFICACIÓ DE FORMACIÓ PERMANENT. PODEU SOL.LICITAR UN JUSTIFICANT D'ASSISTÈNCIA 

L'autor

Anton Aubanell


Catedràtic de matemàtiques de l'IES Sa Palomera (Blanes) i professor del Departament de Matemàtica Aplicada de la UB, ara jubilat.
Ha realitzat un extens treball - Orientacions pràctiques per a millorar la geometria.
Tracta la geometria des de dues vessants:
  • Activitats geomètriques de tipus experimental, que permeten treballar els blocs curriculars de mesura, d’espai i forma d’una manera més viscuda, amb cicles d’experimentació, descoberta i conceptuació.
  • Activitats geomètriques per incorporar als blocs no geomètrics (numeració i càlcul, canvi i relacions, estadística i atzar), estenent així la presència de les idees geomètriques i, alhora, aportant els avantatges de la representació gràfica i la visualització en el treball sobre els continguts no estrictament geomètrics.
Comments