Deures d'estiu

Aquesta és una proposta de zona, adreçada a tots els centres que s'hi vulguin acollir. Consisteix en l'establiment d'uns materials comuns, criteris i propostes d'actuació comuns consensuats des del seminari Punt de Trobada de caps d'estudis de centres d'ed. Infantil i Primària,i consensuats en les reunions ED adreçades a equips directius de la zona Selva I

Objectius del projecte:

Crear una proposta comuna per a tots els centres de la zona.
Homologar les tasques d'estiu per tots els alumnes.
Homologar els materials de suport als alumnes que no han superat alguna àrea.
Cercar estratègies de suport als alumnes que ho necessitin

Accés específic per les famílies

La informació que conté aquest espai no està pensada per ser compartida als alumnes o les famílies. Podeu distribuir-los directament aquest enllaç:
o compartir-los la informació que conté.

Els materials

La proposta consta de 18 materials comuns per a la zona. Podeu descarregar-los des de les icones de la dreta d'aquest espai ►
 • Proposta d'escrit comú per tots els alumnes de la zona, inclosos els que han superat totes les àrees i proves de CB de 6è. Nivell únic.
 • Dossier de treball d'estiu de llengua catalana. Quatre nivells: complet, adaptat, bàsic/PI, activitats d'ampliació.
 • Dossier de treball d'estiu de llengua castellana. Quatre nivells: complet, adaptat, bàsic/PI, activitats d'ampliació.
 • Dossier de treball d'estiu de llengua anglesa.Quatre nivells: complet, adaptat, bàsic/PI, activitats d'ampliació.
 • Dossier de treball d'estiu de matemàtiques. Quatre nivells: complet, adaptat, bàsic/PI, activitats d'ampliació.
A l'espai de les famílies donem també l'accés a The English Day Workbook, que conté unes quantes desenes d'activitats en anglès relaitzades per alumnes de 6è de centres de la zona, per tot aquells alumnes que volen aprofundir en el treball amb llengua anglesa.

Els criteris

Per regla general:
 • Cada alumne presenta, el primer dia de curs al centre de secundària, tant si ha superat totes les àrees com si no, l'escrit amb la seva presentació.
 • Els centres fan arribar als instituts, a través de les coordinacions habituals amb els Instituts de referència o per qualsevol altra via que es pugui establir, el llistat d'alumnes que no superen alguna àrea o prova de CB de 6è, amb els deures que han de presentar. Descarregueu model.
 • Els alumnes que no han superat alguna de les quatre àrees i/o proves de CB de 6è presenten, el primer dia de curs al centre de secundària, el dossier amb els exercicis proposats fets.
 • Els alumnes que repeteixen 6è presenten, el primer dia de curs al centre de primària, el dossier amb els exercicis proposats fets.
 • La selecció d'una o altra modalitat de deure (complet, adaptat o bàsic), es fa a criteri del centre de primària (tutor/a o cap d'estudis, segons es considera escaient. 
 • Als alumnes amb PI se'ls pot fer qualsevol selecció, adaptació o substitució de continguts del dossier bàsic, que el tutor/a o centre consideri escaients.
 • Els tutors/es o centres poden recomanar als alumnes que han superat totes les àrees que utilitzin els exercicis d'ampliació o els dossiers per fer tasques de repàs.
Els materials dels alumnes que no han assolit una àrea es lliuren impresos a l'escola. Els alumnes que vulguin utilitzar aquests materials com a repàs se'ls poden imprimir des de les icones de la dreta d'aquest espai. Opcionalment aquesta impressió també la pot fer el centre, si ho considera escaient.

S'aconsella fer una entrevista amb les famílies dels alumnes que han de fer els deures d'estiu, així com compartir-los per escrit informació sobre els procediments a seguir. Exemple d'escrit

El suport

Es considera important que l'alumne pugui fer part dels deures d'estiu de manera assessorada. S'aconsella, doncs, intentar trobar vies per tal que això sigui possible:
 • A través dels Ajuntaments.
 • A través d'associacions del municipi.
Les necessitats bàsiques són:
 • Un espai: a l'escola, al centre de secundària, en espais municipals...
 • Una o més persones de suport, que faciliten l'aprenentatge i ajuden a cada alumne a complir el seu compromís.
 • Un temps. En funció de la disponibilitat d'espais i persones de suport, durant alguns dies de juliol.
Des del grup que elabora aquesta proposta es realitza una sessió de formació adreçada als responsables d'aquest suport, en data per determinar durant el mes de juny.

https://sites.google.com/site/calaixselvai201314a/home/Material%20com%C3%BA%20destiu.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDEzMTRhfGd4OmQzNGU0ODBlNTkwN2E0YQ
https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/17%20Deures%20dossier%20catal%C3%A0%20%28COMPLET%29.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/17Deures%20dossier%20catal%C3%A0%20%28ADAPTAT%29.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/17Deures%20dossier%20catal%C3%A0%20%28B%C3%80SIC_PI%29.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo1MTY2YzYxN2FhMjBiM2Ix
https://sites.google.com/site/calaixselvai201314a/home/Deures%20dossier%20castell%C3%A0.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo3NjljNTY3YzY3YTlhMjkx
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDoyMjQ0NTY0M2Y2N2Q2YTBh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo1MGFlYzM5OTE4ZGY2MjZi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo2NmUwMWQwMjkxMDM4OTZh
https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Deures%20dossier%20angl%C3%A8s.pdf?_subject_uid=107214577&w=AAAJtBIYetXTJKvG80RS8tdi1cYF3D5XI02hNFe33_5n_Q&dl=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo3NGMzYTc5Yzg5ZDA1NGQz
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo2YWZlZDlmYTI0Y2NjY2E2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo0MDVlYWY1ZTBjZGI4NWEy
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDo0MzQ5NTdjMzkwYjJhMTBl

 https://sites.google.com/site/calaixselvai201314a/home/Deures%20dossier%20matem%C3%A0tiques.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/17%20Deures%20Matem%C3%A0tiques%20%28COMPLET%29%20.pdf?attredirects=0&d=1 https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/17%20Deures%20Matem%C3%A0tiques%20%28ADAPTAT%29%20.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/deuresdestiu201617/home/Deures%20Matem%C3%A0tiques%20-%20%28B%C3%80SIC_PI%29.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYWxhaXhzZWx2YWkyMDE0MTVkZXVyZXNlc3RpdXxneDozNmU1OWVjZWEyZjg0MjQ2
Comments