SERVEIS‎ > ‎

CRP


El Centre de Recursos Pedagògics de La Cerdanya és un servei educatiu del Departament d'Educació que  dóna suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i  professors dins  l'àmbit de la comarca de la Cerdanya.

Funcions
(DECRET 155/1994, de 28 de juny de 1.994. DOGC 1918 de 08-07-1994

- Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i als professors per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.
- Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.
- Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
- Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent, col·laborant amb la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes  per satisfer-les.

Altres funcions que els atribueix el Departament d'Educació.


Horari del CRP


El CRP és obert al públic cada dia de 9h a 14h   i de 16:30h a 18:30h
  

Per qualsevol cosa que necessiteu (materials, llibres,assessoraments diversos,...), contacteu-nos  per telèfon o per correu,  i, si us cal, concretarem  un dia i hora.

Durant els dies de jornada intensiva dels centres:
Horari intensiu: de 9 a 15h

Ens trobareu a:

Carrer Escoles Pies, 46 , 4rt
17520 - Puigcerdà


Telèfon:    972881353 i Fax  972140245 

correu electrònic:  b7990104@xtec.cat
 

Dies de lliure disposició:

28 i 31 d'octubre i 5 de desembre de 2016
27 de febrer i 2 de maig  de 2017.

Festes locals:

8 de setembre de 2016


 
 
Comments