Inici

Benvinguts i benvingudes al web del Servei Comunitari de les terres de Lleida.

Catalunya prové d’una llarga tradició de participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. El nostre país s’ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han pres una opció de compromís vers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú, a la millora constant de les condicions de vida i a la defensa i al creixement de la societat i la cultura catalana. Aquest tret ha constituït un element essencial de la identitat pròpia del nostre país.

En aquest sentit i amb la finalitat de fomentar l’esperit cívic i la solidaritat en tots els nivells de la societat i potenciar la participació i la responsabilitat de les associacions i de les persones en el màxim dels camps d’acció que afecten el bé comú, l’any 2002 s’acorda l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) amb la participació del conjunt més representatiu del teixit associatiu i diferents àmbits, dels departaments de la Generalitat, de les entitats de representació local, dels sindicats, del sector empresarial, de les universitats i dels col·legis professionals.

En aquest marc i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’Educació, el Departament d’Ensenyament vol impulsar el servei comunitari per a l’alumnat de l’ESO amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El servei comunitari respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

Des del curs 2012-13 alguns centres i entitats participen en la implantació progressiva i pilotatge d'aquest programa. A partir del curs 2019-20, tot l'alumnat dels instituts i col·legis concertats de Catalunya haurà de realitzar obligatòriament un seguit d'hores de Servei Comunitari entre el 3r i el 4t curs de l'ESO.  Aquesta obligatorietat comportarà que un gran nombre de nois i noies estiguin fent el Servei Comunitari simultàniament i que pugui ser complicat d'organitzar la logística que implica aquesta iniciativa. 

Aquest web naix amb la voluntat de ser un punt de trobada entre els centres d'ensenyament secundari dels Serveis Territorials a Lleida i les entitats del nostre entorn que tinguin la voluntat de participar en aquest programa.

D'una banda, els centres d'ensenyament hi trobareu les entitats del nostre entorn amb les seves dades de contacte i les necessitats que hagin manifestat tenir. De l'altra, les entitats hi trobareu les dades de contacte dels centres educatius que progressivament es vagin adherint al programa. A banda d'això, també trobareu documents que us poden ser útils per a endegar els vostres projectes.

El nostre desig és que aquest sigui un espai dinàmic, que vagi creixent amb les aportacions dels diferents actors que participen en aquesta iniciativa: centres educatius, entitats, Departament d'Ensenyament, Serveis Educatius, Administracions locals, etc.

Com a entitat, el primer que heu de fer és donar-vos d'alta en el web. Per fer-ho, cliqueu aquí. Un cop us hàgiu registrat, podeu fer la vostra demanda de col·laboració clicant aquí. La vostra demanda estarà disponible per a tots els centres visitants del web.

Com a centre educatiu d'ensenyament secundari, també podeu donar-vos d'alta en el web. Per fer-ho, cliqueu aquí. Un cop us hàgiu registrat, podeu fer la vostra demanda de col·laboració clicant aquí. La vostra demanda estarà disponible per a totes les entitats visitants del web.

Si observeu cap error o voleu fer-nos un suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres aquí.