Folkslag‎ > ‎

Pärlöarnas människor

Om Pärlöarna
I söder, mellan ökenfolket Astkir (vikingainspirerade) och det rika Valastra (renässansinspirerade), ligger ögruppen Pärlöarna. Ögruppen består av 7 öar som gemensamt kallas Pärlöarna eftersom det finns många pärlmusslor i havet kring dem.  

Öarna som utgör ögruppen Pärlöarna är i storleksordning från störst till minst: Eliiki, Manta, Dikaia, Keto, Tellina, Crago, Krutdurken.

- De 3 norra öarna tillhör Valastra: Eliiki, Dikaia och Tellina.

- De 3 södra öarna tillhör Astkir: Manta, Keto och Crago.

- Den sjunde ön, Krutdurken, är en piratkoloni och ett laglöst ingenmansland. Vilken nation som en gång i tiden ägde ön har man för länge sedan glömt och nu för tiden är Krutdurken så pass full av pirater, andra kriminella och allmän laglöshet att ingen vill ta på sig att rensa upp där.

Öarnas respektive huvudstäder:

Eliikis huvudstad: Zarrin

Dikaia: Arun

Tellina: Perak

Manta: Ys

Keto: Kelp

Crago: Rav

Krutdurken: Är mer eller mindre bara en stor klippa ute i havet. Eftersom ön är så liten har den bara en enda stad, helt enkelt kallad "Staden" eller "Stan".Öarnas samhällen: Husen i byarna och städerna är till största delen byggda i trä men det finns även stenhus. En del människor bor på husbåtar på någon av öarnas många floder eller längs havsstränderna. Det finns också trähus eller hela byar byggda på pålar i vattnet.

Ekonomi, import, export: De har byar och städer, städerna ligger främst längs öarnas kuster. Huvudsakliga näringen är fiske, pärldykning och export av te, kaffe, kryddor, silke, doftoljor och parfymer, oliver, olivolja, snäckskal och opium. Pärlöarna är också kända för sin tillverkning och försäljning av porslin.

Östra Handelskompaniet (ÖH)

Detta är världens största handelshus och kan jämföras med Ostindiska Kompanierna under 1500-1800-talen i vår värld. Handelshuset startades för ca 30 år sedan av två familjer; Familjen Gildi från Astkir och familjen Zilma från Valastra. Från början sysslade ÖH med export av kryddor, vilket med tiden växte till att omfatta även pärlor, té, kaffe, silke, olivolja, opium, doftoljor och parfymer och mer. Nu för tiden ägs ÖH av Astkirska och Valastriska handlare, men på senare år har även rika Liriska handlare börjat köpa in sig i ägandet av handelshuset. Många Liri är dessutom anställda av ÖH.


Folkgruppen Liri
Större delen av Pärlöarna bebos av en (mänsklig) folkgrupp vid namn Liri. De är närmast besläktade med Valastras och södra kontinenten Astkirs invånare som bosatte sig där för flera hundra år sedan. Liri själva ser sig som en egen folkgrupp eftersom de har utvecklat sin egen kultur och egna traditioner (fastän dessa är mycket influerade av Valastras och Astkirs kulturer).

Kultur och historia: Kulturen har drag från Valastra och Astkir. Enligt traditionen och de gamla berättelserna om Liris ursprung sägs det att deras förfäder var en blandning av Valastras och Astkirs befolkning (för något tusental år sedan) och ett annat folkslag som var Pärlöarnas urbefolkning, men om de sistnämnda finns inte mycket information bevarad. Förfäderna sägs ha levt i harmoni med havet, men förutom detta vet man inte mycket om dem.

Med tiden förändrades Liris relation till Valastra och Astkir. Valastra och Astkir började se Pärlöarna som källor till naturresurser, bekväma handelshamnar och ett sätt att tjäna pengar. De började ta ut tullavgifter av Liri, delade upp ögruppen mellan sig med tre öar var utan att Liri hade något att säga till om. De styrande i Valastra och Astkir behandlar Pärlöarna som kolonier som de har rätt att utnyttja.

Öarnas befolkning känner en mycket djupare samhörighet med varandra än med de nationer som ”äger” respektive ö: De allra flesta Liri känner inte att de har någonting alls gemensamt med Valastras eller Astkirs befolkningar. Liri har tröttnat på Valastras och Astkirs tullavgifter och deras påstående att de ”äger” öarna. Istället för att se Valastras och Astkirs invånare som släktingar ser de på dem som förtryckare. Därför vill allt fler av Pärlöarnas befolkning bryta sig loss från Valastra och Astkir och utropa Pärlöarna som en självständig nation en gång för alla.

Valastra och Astkir brukar inte bry sig om att Liri ser sig som ett eget folk, eftersom de inte har någon armé eller flotta att hota med och för att det är bekvämt att kunna handla med dem. Därför låter man dem hållas. Däremot vill varken Valastras eller Astkirs styrande elit låta Liri utropa Pärlöarna som en självständig nation.

Speciella drag: Liri lever i nära samklang med havet. Deras barn lär sig simma innan de lär sig gå och de har en ovanligt bra dykförmåga, eftersom deras lungkapacitet och syresättning av blodet är bättre än andra människors. De kan stanna under vattenytan i ca 20 minuter på ett enda andetag innan de behöver upp till ytan och andas. De kan gå ner på ca 100 meters djup utan hjälpmedel. Dykförmågan och det faktum att de är skickliga simmare gör att Liri ofta dyker efter pärlmusslor och fiskar med korta spjut under vattnet.

Förväntad livslängd: Ca 100-115 år. Liri är det mest långlivade av människosläktena. De äldre hävdar att det är tack vare kryddorna man har i maten och det sjögräs som man traditionellt brygger medicinskt té av och som sägs ha goda hälsoeffekter.

Religion: De dyrkar en vattengudinna/havsgudinna vid namn Maar, men kallar henne ofta bara Gudinnan eller Modern. De som arbetar som fiskare, pärldykare eller sjöfarare brukar be henne om hjälp för att få en god fångst, beskydd vid stormar eller innan de skall påbörja en resa. Man kan även be henne om hjälp när man behöver hjälp med annat eller har det svårt. Det är vanligt att offra blommor och blad till gudinnan, oftast strör man dem i vattnet och låter vågorna och strömmarna föra dem till henne.

Gudstjänstlokalerna kallas tempel och brukar innehålla en liten damm, en fontän eller annan form av vattensamling. Vissa tempel ligger i grottor som är delvis vattenfyllda. Symbolerna för Gudinnan kan vara en halvmåne, ett snäckskal, en pärla eller en fisk. Gudinnan anses finnas närvarande i alla vattendrag, inte bara havet, och Liri som är ute på resa brukar söka sig till närmsta vattensamling för att be eller hålla gudstjänst, alternativt hälla upp en liten skål med vatten. Den vanligaste handpositionen vid bön är att knäppa händerna och hålla dem mot pannan med böjt huvud. Det är vanligt med reningsritualer, t.ex. att tvätta händerna före gudstjänst. Vid större högtider tvättar man även ansikte, hals och ibland fötter, eller så tar man ett bad.

När en Liri dör samlas hens nära och kära för att ta farväl. Kroppen sveps i tyg och sänks ned i havet alternativt en sjö. Där tänker man sig att den döda återgår till gudinnan.

Andar: Förutom Gudinnan tror man på andar, både att själarna från de döda kan kommunicera med de döda, och att det finns andar i havet och naturen. Andar kan vara vänliga eller onda. Man kan också be till andarna som sedan för ens önskningar vidare till Gudinnan. Ska man ha en seans och prata med en ande från de döda är det vanligt att ta med sig någonting som man vet att personen tyckte om när hen var levande, t.ex. favoritdrycken.

Det finns många olika sorters andar, men fyra av de viktigaste är Nordanvinden, Västanvinden, Sunnanvinden och Östanvinden. Tillsammans kallas de "De Fyra". De styr över de fyra väderstrecken och över vindarna. Sjöfarare ber till De Fyra för att få god vind och en säker resa. De Fyra brukar åkallas vid magiska ritualer för att ge kraft. De Fyra är också bra att vända sig till när man söker svar på någonting eftersom de tillsammans ser allt.

En annan viktig ande är Djupväktaren. Det är en mystisk, formlös ande som styr över havsdjupen och vaktar gränsen mellan den fysiska världen och andevärlden. Vill man ge sig in i andevärlden är det Djupväktaren man ska vända sig till. Den anden måste man behandla med respekt, för den kan bli farlig när den är arg.


Kläder: Klädedräkten är influerad av Astkir och Valastra. Deras kläder liknar Astkirs på så sätt att Liris kläder ofta är färgglada och luftiga. Valastras stil kommer in i form av deras detaljerade smycken och inslag av sjalar.

Deras plagg är könsneutrala, man kan bära byxor/kjol oavsett vilken könsidentitet man har eller vilka könsdelar man föddes med.

  • Vanliga plagg: Pösbyxor, sjalar knutna som bälten, tunikor, skjortor (både med och utan ärmar), kjolar.

  • Smycken är populärt. Dessa kan vara av metall, sten, snäckskal, pärlor av glas/porslin/trä etc. Metallsmycken bärs sällan när man simmar, dels för att många metaller rostar och även för att metallbälten etc kan vara tunga. Ingen utom de allra rikaste av Liri har råd att bära äkta pärlhalsband eftersom de allra flesta behöver sälja eventuella pärlor för att få pengar, pärlhalsband är därför ovanliga.

  • Att fläta hår och skägg är vanligt (detta kommer från Astkir), ibland med någon liten dekoration på flätan/flätorna. Det finns ingen kulturell maskulin eller feminin koppling till långt eller kort hår.

  • Länk till Pärlöarnas Inspirationsbilder
  • Länk till Astkirs inspirationsbilder
  • Länk till Valastras inspirationsbilder

Namnkultur, exempel: Adaira, Ajan, Berilo, Errai, Fedra, Galini, Katina, Keiro, Levan, Mirav, Pilak, Rarrin, Taliis, Wronnik


Kapningsupproret

I september kapades ett valastriskt handelsskepp på väg till Pärlöarna. Skeppet, kallat Sandstormen, var ett gammalt före detta militärt fartyg som  numera tjänstgör som fraktfartyg. Sandstormen och hennes besättning fraktade valastriska vapen över havet från Valastra till ön Dikaia. Det sägs att vapnen var tänkta att utrusta den valastriska militären och stadsvakterna som finns posterade på Pärlöarna. Under sista natten innan skeppet skulle nå hamn blev det kapat av en grupp hittills oidentifierade gärningspersoner. De var inte många, men hade överraskningsmomentet på sin sida. De överlevande från Sandstormen berättade att anfallarna kom från ingenstans, de hade ingen båt eller någonting utan verkar ha dykt upp direkt ur vattnet, vilket gjorde att en del av de valastriska sjömännen tror att de var onda havsväsen. Valastriska militären tror dock att det rör sig om liriska revolutionärer.

Efter att ha kastat större delen av besättningen över bord och dödat ett fåtal seglade kaparna iväg med Sandstormen. Varken skeppet eller lasten har setts till sedan dess.

Hos liriska befolkningen på Pärlöarna hyllas de okända kaparna som hjältar i hela nationen. BKapningen har blivit startskottet för någonting som länge har legat och pyrt i liriernas sinnen: Revolution. Det är dags att ta makten över sitt eget hemland: Pärlöarna tillhör lirierna och inte valastrerna.

Comments