Naslovnica


Priredio / Prepared by
mr. sci. Željko Šikić dipl. ing.
zesikic@gmail.com


The latest update - posljednja promjena  30.5.2017.

The number of rows (pairs) - broj redaka (parova) 80.153

The number of Croatian words and expressions - broj hrvatskih rieči i izraza  50.711

The number of Serbian words and expressions  -  broj srbskih rieči i izraza  49.744


The dictionary was announced in October and November 2010.

Slovar je objavljen prvi put tiekom listopada i studenoga 2010. godine.