Home

Поздрав. Ова страница је привремено спремиште за неке пројекте из програмирања.
Hi. This page is temporary storage for some software projects.

Птице
NekePtice.tar.gz архива. Запаковани чланци за птице на српским просторима.

Програм за генерацију плакета
Програм верзије 0.09:
PlaketeViki.tar.bz2 архива. Запаковани програм за генерацију плакета.


Проблем са tar.gz архивама? Winzip и 7-zip могу да отпакују овај Unix формат.
Проблем са tar.bz2 архивама? 7-zip може да отпакује овај Unix формат.