O Nama‎ > ‎

Povjest

 
 

Povijest

     * Predhistorijsko doba
 

Na Duvanjskom polju kontinuirano se živi od najstarijih vremena do danas. Najstariji stanovnici su bili Delmati, pripadnici ilirskog plemena. Centar ilirskog plemena bio je grad Daelminium, koji se nalazio na planini Libu, između sela Kongore i Borčana. Nakon dugotrajnog i čvrstog otpora Delmate su pokorili Rimljani početkom 1. stoljeća n.e.

   
 
 
 
 
 
 
 * Rimsko doba
 

Pokoravanjem Delmata početkom 1. stoljeća ovim prostorima zavladali su Rimljani. Oni su sagradili novi grad. Rimski Daelminium, važna raskrsnica puteva, nalazio se na mjestu današnje bazilike posvećene sv. Nikoli Taveliću, prvom hrvatskom svecu.
Vladavina Rimljana održala se sve do dolaska Slavena.

   
 
 
 
 
 
* Dolazak Slavena
 
 

Početkom 7. stoljeća Duvanjsko polje naselila su slavenska plemena, koja su se kasnije prozvali Hrvatima. Rimski Daelminium postao je centar velike župe, zbog čega su stanovnici ovog kraja taj drevni grad prozvali Županjac.

Duvanjsko polje bilo je u ranom srednjem vijeku mjesto mnogih događaja značajnih za opću historiju hrvatskog naroda. Najznačajniji događaji iz ovog vremena su Prvi hrvatski sabor 753. godine. Prvi vladarski dvor na području današnje Bosne i Hercegovine napravljen je na planini Libu kada su Hrvati naselili Duvno. U tom je dvoru Budimir godine 753. sačekao izaslanike pape Stjepana II i bizantskog cara Konstantina V Kopronima, gdje su i obavljene pripreme za veliki državni i crkveni sabor. Na tom saboru je država podijeljena na tri velike oblasti. Uređen je način uprave, porezi i sudstvo. Na saboru je potpisan zapisnik na latinskom jeziku s prijevodom na narodni slavenski jezik. Kako nije bilo odgovarajućeg izraza izdanom su djelu dali grčko ime "Methodos", tj. knjiga za sistemsku upravu državom. Methodos je jedno od prvih pisanih djela kod nas, odnosno uopće na jednom od slavenskih jezika.

 
Krunidbeni sabor kralja Tomislava održan je godine 925. na tom istom prostoru. Za Tomislava hrvatska kopnena vojska brojila je 60.000 konjanika, 100.000 pješaka, a mornarica 80 velikih brodova, na svakom po 10-20 mornara. S takvom vojskom, kakvih je tada bilo malo u Europi, Tomislav je potukao Mađare i Bugare. Nakon tih pobjeda ujedinio je sve hrvatske male i velike zemlje te gradove Split, Trogir, Zadar, Osor, Rab i Krk. u jednu veliku državu. Trajni znak pojačane hrvatske moći bila je hrvatska kraljevska kruna koju je, uz plašt, mač i štit, Tomislavu poslao rimski papa Ivan X. (914.-928.).
 U posjedu hrvatskih kraljeva Duvanjsko polje sa gradom Županjcem bilo je do druge polovice 13. stoljeća, kada je pripalo hrvatskoj plemićkoj porodici Šubić, a 1325. godine bosanskom velikašu Stjepanu II. Kotromaniću. U vlasništvu Kotromanića ostalo je sve do dolaska Osmanlija. Zadnja bosanska kraljica Katarina prepustila je 1477. godine Bosnu i Hercegovinu, pa prema tome i duvanjsku župu, Svetoj Stolici u baštinu.
 
     * Osmansko doba
 
  
Osmanlije ulaze u Bosnu prvi put krajem 14. stoljeća, no ne s ciljem da je zauzmu, kako to misli britanski povjiesničar Noel Malcolm. Bosna je, iako teško dostupna zemlja, bila vrlo atraktivan i bogat plijen, što su istovremeno smatrali i Ugari. Osmanska vlast će se u Duvnu i Bosni ustalit tek krajem 15. stoljeća, službeno nakon pada Bosne 1463. godine i trajati će sve do dolaska Austrijanaca 1878. godine. O šarolikosti i ljepoti ovih krajeva svjedoči i glasoviti putopisac Evlija Celebija za svojih putovanja Balkanskim poluotokom.
 
 Katolički dio stanovništva, uglavnom naseljen u selima, iseljava se sve do 18. stoljeća, a ovaj proces bio je uzrokovan ne uglavnom lošim ekonomskim prilikama na veoma neplodnom, tvrdom i vjetrovitom Duvanjskom polju, koje je sve do gradnje Buškog jezera najveći dio godine bilo neobradivo. Značajnu ulogu u očuvanju identiteta katolika u Duvanjskom polju imaju i bosanski franjevci. Uz franjevce u Duvnu misioniraju dijelom i glagoljaši, no zbog neprikosnovene omiljenosti franjevaca kod katolika i drugih stanovnika, njihova djelatnost ostaje nezapažena.
 

    * Austro-ugarsko doba

 
Karta današnjeg Tomislavgrada iz 1913 godine

Nakon Berlinskog kongresa evropskih sila 1878. godine dolazi do okupacije Bosne i Hercegovine, čime Duvno postaje dijelom Austro-Ugarske Monarhije, u kojoj ostaje do 1918. godine.

     * 20. stoljeće
 

U toku 20. stoljeća Duvno se nalazi najprije u Kraljevini SHS, zatim KraljeviniSredište Tomislavgrada danas Jugoslaviji i od 1945.-1991. godine, u SFR Jugoslaviji.

  
26. kolovoza 1939. godine sklopljen je sporazum Cvetković-Maček o podjeli BiH kojim je stvorena Banovina Hrvatska. Duvanjski je kraj ušao u sastav Banovine Hrvatske i tako dočekao stvaranje tzv. NDH 10. travnja 1941. godine.Sredinom 1991 počinje domovinski rat u Hrvatskoj a u travnju 1992 počinju borbe za Kupres tako da je  Tomislavgard na prvoj crti bojišnice. Seončani su se uključili masovno tako da smo  1992 imali svoj vod u sastavu  slavne Brigade Kralj Tomislav druga stnija četvrti vod cca oko 40 -ak ljudi.Na čast i slavu koji su sudjelovali u 20. stoljeću za slobodu Hrvatskog naroda obajavljjemo posebnu stanicu posvećenu Seončanima koji su za tu svetu stvar dali sve što su imali a to je život. Neka im je vječna slava i hvala. Posjetite stranicu žrtve ratova.
 
Comments